เตรียมตัวไปช้อป ชิม ชิลกันที่งานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 15 ม.ค. 66 ณ บริเวณพื้นที่ด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ภายในงานมีทั้งของกิน ของใช้ OTOP และกิจกรรมอีกมากมาย จัดเต็มความสนุกอย่างยิ่งใหญ่สมการรอคอยแน่นอน!


วันที่ 15 ธ.ค. 65 ที่ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นประธานประชุมการจัดงาน “ฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2566” กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมจัดงานดังกล่าว ซึ่งกำหนดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 15 มกราคม 2566 ที่จะถึงนี้ ณ บริเวณพื้นที่ด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่


โดยที่ประชุมได้ร่วมกันหารือถึงแนวทางการจัดงาน และการเตรียมความพร้อมของภาพรวมในด้านต่างๆ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการจัดงานดังกล่าว ให้สัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ในที่ประชุมได้มีการลงความเห็นการกำหนดกรอบแนวคิดของการจัดงาน โดยใช้ชื่อว่า “เชียงใหม่ เที่ยวได้ทุกวัน” เพื่อนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และส่งเสริมการแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดฯ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายอีกด้วย


ทั้งนี้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วน เร่งรัดประสานการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด หากเกิดปัญหาข้อติดขัดใดๆ ให้เร่งประสานคณะกรรมการอำนวยการ ช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้การจัดงานในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้


แหล่งที่มา : เชียงใหม่นิวส์