ใครที่มีแพลนจะเดินทางไปต่างประเทศแต่ยังไม่ได้ทำพาสปอร์ตเชิญทางนี้ เพราะตอนนี้สามารถทำพาสปอร์ตในงานกาชาด ประจำปี 2565 ได้แล้ว ที่ซุ้มกระทรวงการต่างประเทศ ณ บริเวณประตู 3 สวนลุมพินี ถนนพระราม 4 จะมีรายละเอียดอย่างไร ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างไปชมกัน!
ทำพาสปอร์ตในงานกาชาด ประจำปี 2565 ได้ที่ซุ้มกระทรวงการต่างประเทศ วันที่ 8 - 18 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 - 20.00 น. ณ บริเวณประตู 3 สวนลุมพินี ถนนพระราม 4 ให้บริการ 70 คิว/วัน (เปิด 2 บูธ)


เอกสารทำพาสปอร์ต

แหล่งที่มา : กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ