เริ่มแล้ว! งาน "VIJIT CHAO PHRAYA" ปรากฏการณ์แสงสีสุดยิ่งใหญ่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และสร้างบรรยากาศและสีสันให้กับแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยแสงไฟและการแสดงทางวัฒนธรรมในยามค่ำคืน ในระหว่างวันที่ 12-27 พ.ย. 65
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้จัดกิจกรรม“VIJIT CHAO PHRAYA” ปรากฎการณ์แห่งแสงสีสุดยิ่งใหญ่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างบรรยากาศที่ดีในยามค่ำคืน ด้วยสีสันของแสงไฟ โดยงานนี้จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในช่วง High Season และผู้เข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก (APEC2022THAILAND) ซึ่งจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศพร้อมทั้งขยายเวลาการท่องเที่ยวในช่วงเวลากลางคืน


โดยพื้นที่การจัดกิจกรรม บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา จะมี 6 พื้นที่หลัก ประกอบด้วย

1. สะพานพระราม 8 : “ทอแสง วิจิตร ตระการ” 

2. วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร : “นฤมิตร วิจิตร นาฏกรรม”

3. ป้อมวิไชยประสิทธิ์ : “วิจิตร ปราการ ธารธารา”

4. สะพานพระพุทธยอดฟ้า : “วิจิตร เรืองรอง ท้องนที”

5. ศูนย์การค้า ICONSIAM : “THE ICONIC MULTIMEDIA WATER FEATURE” 

6. RIVER CITY BANGKOK : “วิจิตรไทยแลนด์” 

สามารถเข้าชมกิจกรรมในแต่ละพื้นที่ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ TAT Contact Center โทร. 1672

ที่มา: TAT Contact Center เพื่อนร่วมทาง