เชิญร่วมงาน "พุทธาเทวาภิเษก บวงสรวงท้าวเวสสุวรรณ" ในวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 14.00น. เป็นต้นไป ณ วัดบางจาก ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
วัดบางจาก ขอเชิญพี่น้องขาวนนทบุรีร่วมงาน "พุทธาเทวาภิเษก บวงสรวงท้าวเวสสุวรรณ" ที่ถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งทรัพย์สมบัติ โชคลาภ คอยปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกจากชีวิต โดยมีประธานฝ่ายสงฆ์ ท่านเจ้าประคุณ  สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร, พระครูโสภิตวิริยาภรณ์ (หลวงพ่ออิฏฐ์) เจ้าอาวาส วัดจุฬามณี และเกจิจากวัดต่าง ๆ มาร่วมพิธี


ประธานฝ่ายฆราวาสได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พิชนี โพธารามิก ในวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่เวลา 14.00น. เป็นต้นไป ณ วัดบางจาก ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ที่มา: วัดบางจาก และลูกเพจ Nadakorn Naprasert