สงกรานต์ปี 2557 นี้

มีที่ไหนจัดงานสงกรานต์กันบ้าง

ชิลไปไหนนำมารวบรวมให้คุณแล้วกับ 

"20 สถานที่จัดงานสงกรานต์ 2557 ทั่วไทย"

 

1. เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ กทม.

งานสงกรานต์, ประเพณีสงกรานต์, สถานที่จัดงานสงกรานต์, ทั่วไทย, กรุงเทพ, สังขละบุรี, เชียงใหม่, สุโขทัย, พระประแดง, อัมพวา, ปากเกร็ด, สุพรรณบุรี, พระนครศรีอยุธยา, ปทุมธานี, บางแสนชลบุรี, สิงห์บุรี, หัวหิน, ขอนแก่น, ราชบุรี, หาดใหญ่, เกาะสีชัง

กำหนดจัดงาน 13 – 15 เม.ย. 
สถานที่ วัดรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ถนนข้าวสาร สวนสันติชัยปราการ วิสุทธิกษัตริย์ ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร
 

2. สงกรานต์กรุงเก่า เล่นน้ำกับช้าง จ.พระนครศรีอยุธยา

งานสงกรานต์, ประเพณีสงกรานต์, สถานที่จัดงานสงกรานต์, ทั่วไทย, กรุงเทพ, สังขละบุรี, เชียงใหม่, สุโขทัย, พระประแดง, อัมพวา, ปากเกร็ด, สุพรรณบุรี, พระนครศรีอยุธยา, ปทุมธานี, บางแสนชลบุรี, สิงห์บุรี, หัวหิน, ขอนแก่น, ราชบุรี, หาดใหญ่, เกาะสีชัง
 
กำหนดจัดงาน 13 – 15 เม.ย. 
สถานที่  รอบเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา (โดยเฉพาะหน้าสำนักงาน ททท.) และถนนศรีสรรเพชญ์ จ.พระนครศรีอยุธยา และ วันที่ 13 เม.ย.2557 ขอเชิญเล่นน้ำสงกรานต์ และชมขบวนแห่รถบุปผชาติที่สวยงาม ณ หน้าสำนักงานเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
 

3. สงกรานต์สุพรรณบุรี

งานสงกรานต์, ประเพณีสงกรานต์, สถานที่จัดงานสงกรานต์, ทั่วไทย, กรุงเทพ, สังขละบุรี, เชียงใหม่, สุโขทัย, พระประแดง, อัมพวา, ปากเกร็ด, สุพรรณบุรี, พระนครศรีอยุธยา, ปทุมธานี, บางแสนชลบุรี, สิงห์บุรี, หัวหิน, ขอนแก่น, ราชบุรี, หาดใหญ่, เกาะสีชัง
 
กำหนดจัดงาน 12-14 เม.ย.
สถานที่ บริเวณถนนเณรแก้ว (ด้านใต้ฝั่งตะวันตก เขตเทศบาลเมือง) จ.สุพรรณบุรี
 

4.  สงกรานต์มอญ ก้าวผ่านความศัทธาสังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

งานสงกรานต์, ประเพณีสงกรานต์, สถานที่จัดงานสงกรานต์, ทั่วไทย, กรุงเทพ, สังขละบุรี, เชียงใหม่, สุโขทัย, พระประแดง, อัมพวา, ปากเกร็ด, สุพรรณบุรี, พระนครศรีอยุธยา, ปทุมธานี, บางแสนชลบุรี, สิงห์บุรี, หัวหิน, ขอนแก่น, ราชบุรี, หาดใหญ่, เกาะสีชัง
 
กำหนดจัดงาน 13 – 18 เม.ย.
สถานที่ วัดวังก์วิเวการาม อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
 

5. สงกรานต์ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

งานสงกรานต์, ประเพณีสงกรานต์, สถานที่จัดงานสงกรานต์, ทั่วไทย, กรุงเทพ, สังขละบุรี, เชียงใหม่, สุโขทัย, พระประแดง, อัมพวา, ปากเกร็ด, สุพรรณบุรี, พระนครศรีอยุธยา, ปทุมธานี, บางแสนชลบุรี, สิงห์บุรี, หัวหิน, ขอนแก่น, ราชบุรี, หาดใหญ่, เกาะสีชัง
 
กำหนดจัดงาน 11 เม.ย.
สถานที่  บริเวณท่าน้ำ (หัวถนนแจ้งวัฒนะ) อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
 

6. งานประเพณี สรงน้ำโอยทาน สงกรานต์ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

งานสงกรานต์, ประเพณีสงกรานต์, สถานที่จัดงานสงกรานต์, ทั่วไทย, กรุงเทพ, สังขละบุรี, เชียงใหม่, สุโขทัย, พระประแดง, อัมพวา, ปากเกร็ด, สุพรรณบุรี, พระนครศรีอยุธยา, ปทุมธานี, บางแสนชลบุรี, สิงห์บุรี, หัวหิน, ขอนแก่น, ราชบุรี, หาดใหญ่, เกาะสีชัง
 
กำหนดจัดงาน  8-12 เม.ย.
สถานที่ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระยาลิไท และอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
 

7. สงกรานต์ ป๋าเวณีปีใหม่เมืองเจียงใหม่

งานสงกรานต์, ประเพณีสงกรานต์, สถานที่จัดงานสงกรานต์, ทั่วไทย, กรุงเทพ, สังขละบุรี, เชียงใหม่, สุโขทัย, พระประแดง, อัมพวา, ปากเกร็ด, สุพรรณบุรี, พระนครศรีอยุธยา, ปทุมธานี, บางแสนชลบุรี, สิงห์บุรี, หัวหิน, ขอนแก่น, ราชบุรี, หาดใหญ่, เกาะสีชัง
 
กำหนดจัดงาน 12-15 เม.ย.
สถานที่ บริเวณทั่วเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่   
 

8. สงกรานต์บางหลวงและปทุมธานี

งานสงกรานต์, ประเพณีสงกรานต์, สถานที่จัดงานสงกรานต์, ทั่วไทย, กรุงเทพ, สังขละบุรี, เชียงใหม่, สุโขทัย, พระประแดง, อัมพวา, ปากเกร็ด, สุพรรณบุรี, พระนครศรีอยุธยา, ปทุมธานี, บางแสนชลบุรี, สิงห์บุรี, หัวหิน, ขอนแก่น, ราชบุรี, หาดใหญ่, เกาะสีชัง
 
กำหนดจัดงาน 15 เม.ย.
สถานที่ วัดบางหลวงและจวนผู้ว่าราชกาจังหวัด   จ.ปทุมธานี
 

9. งานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน ชลบุรี

งานสงกรานต์, ประเพณีสงกรานต์, สถานที่จัดงานสงกรานต์, ทั่วไทย, กรุงเทพ, สังขละบุรี, เชียงใหม่, สุโขทัย, พระประแดง, อัมพวา, ปากเกร็ด, สุพรรณบุรี, พระนครศรีอยุธยา, ปทุมธานี, บางแสนชลบุรี, สิงห์บุรี, หัวหิน, ขอนแก่น, ราชบุรี, หาดใหญ่, เกาะสีชัง
 
กำหนดจัดงาน 16-17 เม.ย.
สถานที่ บริเวณชายหาดบางแสน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
 

10. สงกรานต์แห่นางดาน นครศรีธรรมราช

งานสงกรานต์, ประเพณีสงกรานต์, สถานที่จัดงานสงกรานต์, ทั่วไทย, กรุงเทพ, สังขละบุรี, เชียงใหม่, สุโขทัย, พระประแดง, อัมพวา, ปากเกร็ด, สุพรรณบุรี, พระนครศรีอยุธยา, ปทุมธานี, บางแสนชลบุรี, สิงห์บุรี, หัวหิน, ขอนแก่น, ราชบุรี, หาดใหญ่, เกาะสีชัง
 
กำหนดจัดงาน 12-14  เม.ย.
สถานที่  บริเวณสวนศรีธรรมมาโศกราชและหอพระอิศวร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 

11. สงกรานต์ รื่นรมย์ บุญปีใหม่ไทย-ลาว นครพนม

งานสงกรานต์, ประเพณีสงกรานต์, สถานที่จัดงานสงกรานต์, ทั่วไทย, กรุงเทพ, สังขละบุรี, เชียงใหม่, สุโขทัย, พระประแดง, อัมพวา, ปากเกร็ด, สุพรรณบุรี, พระนครศรีอยุธยา, ปทุมธานี, บางแสนชลบุรี, สิงห์บุรี, หัวหิน, ขอนแก่น, ราชบุรี, หาดใหญ่, เกาะสีชัง
 
กำหนดจัดงาน 12-15 เม.ย.
สถานที่  บริเวณลานกันเกราหน้าตลาดอินโดจีน เขตเทศบาลเมืองนครพนม และเขตเทศบาลตำบลเรณูนคร จังหวัดนครพนม 
 

12. ประเพณีสงกรานต์อัมพวา

งานสงกรานต์, ประเพณีสงกรานต์, สถานที่จัดงานสงกรานต์, ทั่วไทย, กรุงเทพ, สังขละบุรี, เชียงใหม่, สุโขทัย, พระประแดง, อัมพวา, ปากเกร็ด, สุพรรณบุรี, พระนครศรีอยุธยา, ปทุมธานี, บางแสนชลบุรี, สิงห์บุรี, หัวหิน, ขอนแก่น, ราชบุรี, หาดใหญ่, เกาะสีชัง
 
กำหนดจัดงาน 13-15 เม.ย.
สถานที่ อุทยาน ร.2 จ.สมุทรสงคราม
 

13. ปีใหม่สงกรานต์สระบุรี

 
กำหนดจัดงาน 13-15 เม.ย
สถานที่ บริเวณถนนพิชัยรณรงค์สงครามหน้าศาลากลาง จ.สระบุรี
 
 

14. พิธีปารุปะนัง ห่มผ้าพระนอนจักรสีห์ (สงกรานต์เมืองสิงห์)

งานสงกรานต์, ประเพณีสงกรานต์, สถานที่จัดงานสงกรานต์, ทั่วไทย, กรุงเทพ, สังขละบุรี, เชียงใหม่, สุโขทัย, พระประแดง, อัมพวา, ปากเกร็ด, สุพรรณบุรี, พระนครศรีอยุธยา, ปทุมธานี, บางแสนชลบุรี, สิงห์บุรี, หัวหิน, ขอนแก่น, ราชบุรี, หาดใหญ่, เกาะสีชัง
 
กำหนดจัดงาน 13-15 เม.ย
สถานที่ วัดพระนอนจักรสีห์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
 

15. สงกรานต์หัวหิน & โฟมปาร์ตี้

งานสงกรานต์, ประเพณีสงกรานต์, สถานที่จัดงานสงกรานต์, ทั่วไทย, กรุงเทพ, สังขละบุรี, เชียงใหม่, สุโขทัย, พระประแดง, อัมพวา, ปากเกร็ด, สุพรรณบุรี, พระนครศรีอยุธยา, ปทุมธานี, บางแสนชลบุรี, สิงห์บุรี, หัวหิน, ขอนแก่น, ราชบุรี, หาดใหญ่, เกาะสีชัง
 
กำหนดจัดงาน 13 เม.ย.
สถานที่ สวนสาธารณะโผนกิ่งเพชร & ศูนย์การค้ามาร์เก็ต วิลเลจ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 

16. สงกรานต์พระประแดง สมุทรปราการ

งานสงกรานต์, ประเพณีสงกรานต์, สถานที่จัดงานสงกรานต์, ทั่วไทย, กรุงเทพ, สังขละบุรี, เชียงใหม่, สุโขทัย, พระประแดง, อัมพวา, ปากเกร็ด, สุพรรณบุรี, พระนครศรีอยุธยา, ปทุมธานี, บางแสนชลบุรี, สิงห์บุรี, หัวหิน, ขอนแก่น, ราชบุรี, หาดใหญ่, เกาะสีชัง
 
กำหนดจัดงาน  18-20 เม.ย.
สถานที่  บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองพระประแดง จ.สมุทรปราการ
 

17. สงกรานต์ ถนนข้าวเหนียว ขอนแก่น

งานสงกรานต์, ประเพณีสงกรานต์, สถานที่จัดงานสงกรานต์, ทั่วไทย, กรุงเทพ, สังขละบุรี, เชียงใหม่, สุโขทัย, พระประแดง, อัมพวา, ปากเกร็ด, สุพรรณบุรี, พระนครศรีอยุธยา, ปทุมธานี, บางแสนชลบุรี, สิงห์บุรี, หัวหิน, ขอนแก่น, ราชบุรี, หาดใหญ่, เกาะสีชัง
 
กำหนดจัดงาน 5-15 เม.ย.
สถานที่ บริเวณถนนข้าวเหนียว อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
 
 

18. เทศกาลสงกรานต์หนังใหญ่วัดขนอน ราชบุรี

งานสงกรานต์, ประเพณีสงกรานต์, สถานที่จัดงานสงกรานต์, ทั่วไทย, กรุงเทพ, สังขละบุรี, เชียงใหม่, สุโขทัย, พระประแดง, อัมพวา, ปากเกร็ด, สุพรรณบุรี, พระนครศรีอยุธยา, ปทุมธานี, บางแสนชลบุรี, สิงห์บุรี, หัวหิน, ขอนแก่น, ราชบุรี, หาดใหญ่, เกาะสีชัง
 
กำหนดจัดงาน 13-14 เม.ย.
สถานที่ ลานกลางแจ้งหน้าพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
 
 

19. หาดใหญ่มิดไนท์สงกรานต์

งานสงกรานต์, ประเพณีสงกรานต์, สถานที่จัดงานสงกรานต์, ทั่วไทย, กรุงเทพ, สังขละบุรี, เชียงใหม่, สุโขทัย, พระประแดง, อัมพวา, ปากเกร็ด, สุพรรณบุรี, พระนครศรีอยุธยา, ปทุมธานี, บางแสนชลบุรี, สิงห์บุรี, หัวหิน, ขอนแก่น, ราชบุรี, หาดใหญ่, เกาะสีชัง
 
กำหนดจัดงาน 11-15 เม.ย.
สถานที่ สี่แยกโอเดี่ยน ถนนเสน่หานุสรณ์, ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 

20. ประเพณีสงกรานต์เกาะสีชัง

งานสงกรานต์, ประเพณีสงกรานต์, สถานที่จัดงานสงกรานต์, ทั่วไทย, กรุงเทพ, สังขละบุรี, เชียงใหม่, สุโขทัย, พระประแดง, อัมพวา, ปากเกร็ด, สุพรรณบุรี, พระนครศรีอยุธยา, ปทุมธานี, บางแสนชลบุรี, สิงห์บุรี, หัวหิน, ขอนแก่น, ราชบุรี, หาดใหญ่, เกาะสีชัง
 
กำหนดจัดงาน  13-19 เม.ย.
สถานที่  เกาะสีชัง และเกาะขามใหญ่ จังหวัดชลบุรี
 
 
เรียบเรียงโดยเนวิเกเตอร์สาว
ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย