วนมาอีกปีแล้วกับงานกาชาดประจำปี 2565 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 18 ธ.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 11.00 - 22.00 น. ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน ภายในงานจะมีการจัดนิทรรศการ การเล่นเกม และเวทีการแสดง รวมทั้งมีการออกร้านจำหน่ายของดี 50 เขต ใครที่รองานนี้อยู่ห้ามพลาดเลย
(2 พ.ย. 65) นายเฉลิมพล โชตินุชิต รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการออกร้าน “กรุงเทพมหานคร” ในการจัดงานกาชาดประจำปี 2565 ณ ห้องเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร


ในปีนี้จะมีการจัดงานกาชาดประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 8 – 18 ธ.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 22.00 น. ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน ภายใต้แนวคิด “๙ ทศวรรษใต้ร่มพระบารมี สดุดีสภานายิกาสภากาชาดไทย” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา และทรงดำรงตำแหน่งองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยครบ 66 ปี


โดยกรุงเทพมหานครได้ร่วมออกร้าน “กรุงเทพมหานคร” ซึ่งจะตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าศูนย์เยาวชนลุมพินี (ศูนย์สร้างสุขทุกวัยลุมพินี) ภายในสวนลุมพินี ภายในร้านจะมีการจัดนิทรรศการ การเล่นเกม และเวทีการแสดง รวมทั้งมีการออกร้านจำหน่ายของดี 50 เขต ในบริเวณใกล้เคียงกันด้วย นอกจากนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานกาชาดประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธ.ค. 65 เวลา 17.30 น. ณ หอสมุดประชาชน สวนลุมพินี


 


สำหรับการประชุมในวันนี้เกี่ยวกับการออกร้าน การจัดทำร้าน การดำเนินการต่าง ๆ ภายในงานกาชาดในส่วนของกรุงเทพมหานคร อาทิ รายละเอียดการจัดงาน แผนผังร้าน การก่อสร้างและตกแต่งร้าน การเล่นเกม การจัดไม้ดอกไม้ประดับตกแต่ง การป้องกันเหตุร้าย การดูแลรักษาความสะอาด การประชาสัมพันธ์ การเตรียมการรับเสด็จฯ เป็นต้น


โดยรองปลัดกรุงเทพมหานครได้กำชับในเรื่องของความปลอดภัย การติดตั้งไฟและแสงสว่าง การเพิ่มกล้อง CCTV ทั้งในร้านกรุงเทพมหานครและร้านจำหน่ายของดี 50 เขต การจัดเตรียมรถสุขาให้เพียงพอ การแยกขยะ พร้อมกล่าวว่า ขอขอบคุณคณะกรรมการออกร้าน “กรุงเทพมหานคร” ทุกท่าน ขอให้ทุกท่านตั้งใจดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และขอให้งานครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างเช่นทุกปี


นอกจากงานที่สวนลุมฯ แล้ว ยังมีในรูปแบบออนไลน์อีกด้วย โดยสามารถร่วมงานทางไกลได้ที่ www.redcrossfair.com


แหล่งที่มา : กรุงเทพมหานคร