ไปเที่ยวกัน! .. ขบวนรถไฟลอยน้ำ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เปิดให้จองตั๋วแล้ว 1 พ.ย. 65 นี้
การรถไฟฯ จัดขบวนรถไฟลอยน้ำต้อนรับฤดูกาลท่องเที่ยว พาไปสัมผัสลมหนาวกลางเขื่อนกับขบวนรถพิเศษนำเที่ยวเส้นทางกรุงเทพ – เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2565 – มกราคม 2566 พร้อมให้บริการตู้โดยสารพิเศษจัดเฉพาะเช่าเหมาคัน สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางเป็นหมู่คณะ โดยเปิดให้บริการเที่ยวแรก 5 พฤศจิกายน 2565 และเปิดจำหน่ายตั๋วโดยสารพร้อมกันทั่วประเทศ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นี้   ที่สถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ หรือระบบ D-Ticket รวมถึงสามารถจองเดินทางเป็นหมู่คณะแบบเช่าเหมาคันหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจ ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย


ขบวนรถพิเศษนำเที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จะเปิดให้บริการแบบเช้าไปเย็นกลับ ซึ่งในปีนี้ได้กำหนดจัดในทุกวันเสาร์ และอาทิตย์ ตลอดเดือนพฤศจิกายน 2565 – มกราคม 2566 รวม 24 วัน ประกอบด้วย
- วันที่ 5–6, 12-13, 19-20, 26-27 พฤศจิกายน 2565

- วันที่ 3-4, 10-11, 17-18, 24-25 ธันวาคม 2565
- วันที่ 7-8, 14-15, 21-22, 28-29 มกราคม 2566


นอกจากนี้ ขบวนรถดังกล่าว จะไม่มีเดินช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ (วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2565 และอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2566) โดยให้บริการทั้งรถนั่งธรรมดา ชั้น 3 และรถปรับอากาศ ชั้น 2 คิดอัตราค่าโดยสารผู้ใหญ่และเด็กราคาเดียวกัน ดังนี้


รถธรรมดา  
กรุงเทพ–เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์   ไป-กลับ ราคา 330 บาท
สระบุรี/แก่งคอย - โคกสลุง   ไป-กลับ ราคา 130 บาท
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ -กรุงเทพ เฉพาะเที่ยวกลับ ราคา 150 บาท


รถปรับอากาศ  
กรุงเทพ - เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์  ไป-กลับ  ราคา 560 บาท
สระบุรี/แก่งคอย - โคกสลุง ไป-กลับ  ราคา 260 บาท
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ - กรุงเทพ  เฉพาะเที่ยวกลับ ราคา 250 บาทขอบคุณข้อมูล: ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย