งานใหญ่แห่งปีกับ ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2565 วันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2565 ณ คลองแม่ข่า เชียงใหม่
ร่วมสัมผัสบรรยากาศความงดงาม สืบสานงานประเพณีและวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ "ความสุขแห่งสายน้ำ ปิงนครามหานที"  งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2565 ภายในงานพบกับกิจกรรมทางวัฒนธรรม การประกวด และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นมากมาย โดยในปีนี้ไฮไลท์สำคัญคือการประกวดกระทงใหญ่ชิงถ้วยพระราชทาน ซึ่งจะกลับมาจัดในรูปแบบขบวนแห่รวมกว่า 20 ขบวน ครั้งแรกกับเทศกาลยี่เป็งเชียงใหม่บนโค้งน้ำปิงที่ยาวที่สุด 6 ท่าน้ำ และอีก 1 สายน้ำชัยมงคลขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ : ยี่เป็งเชียงใหม่ YeePeng Festival