ร่วมสนุกไปกับงานเชียงคาน ฮาโลวีนที่จะจัดขึ้นในวันที่ 30 ต.ค. 65 ณ ถนนคนเดินเชียงคาน จ. เลย ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย ทั้งยังสนุกสนานด้วยเหล่าขบวน “ผี” จะมีรายละเอียดอย่างไร ไปชมกัน
จังหวัดเลยมีประเพณีวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับความเชื่อเรื่องผีและจิตวิญญาณที่แฝงในคติแนวทางในการดำเนินชีวิตของชาวอีสาน คือ “ฮีต 12 คอง 14” เช่น งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน เป็นงานประเพณีประจำปีของชาวอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ซึ่งจะจัดขึ้นหลังวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี, ผีขนน้ำ บ้านนาซ่าว อำเภอเชียงคาน 


เป็นการละเล่นที่สืบทอดกันมายาวนานของชาวนาซ่าว เป็นพิธีกรรมไหว้ผีบรรพบุรุษที่ชาวบ้านรวมตัวกันจัดขึ้น หรือเรียกว่า “เลี้ยงบ้าน” เพื่อแสดงความเคารพและตอบแทนบุญคุณ, “ผีเจ้าปู่” ที่ให้ความคุ้มครองให้ชาวบ้านอยู่เย็นเป็นสุข ฝนตกต้องตามฤดูกาล และมีพืชผลอุดมสมบูรณ์ จากแนวคิดที่จะนำเอาผีที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเลยเหล่านี้มาร่วมกิจกรรมขบวนแห่ผีที่เชียงคาน


งานเชียงคาน ฮาโลวีน

วันที่ : 30 ต.ค. 65 

สถานที่ : ณ ถนนคนเดินเชียงคาน จ. เลย


แหล่งที่มา : ททท.สำนักงานเลย : TAT Loei Office