ใครมีแพลนไปเที่ยวต่างประเทศในช่วงนี้บ้าง..หนังสือเดินทาง (Passport) เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการเดินทาง แต่หากเราทำพาสปอร์ตหายที่ต่างประเทศระหว่างไปเที่ยวล่ะ ต้องทำยังไงบ้าง เป็นสิ่งที่ทุกคนไม่อยากให้เกิดขึ้น แต่หากเกิดขึ้นแล้วเราจะรับมือและจัดการยังไง? วันนี้ชิลไปไหนรวบรวมขั้นตอนหากเราทำ..พาสปอร์ตหายที่ต่างประเทศ ต้องทำอย่างไรบ้าง? ให้ทุกคนเก็บไว้เป็นเกร็ดความรู้เวลาเดินทางไปต่างประเทศและเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้น!
 แจ้งความ 


ตั้งสติ และเดินทางไปแจ้งความพาสปอร์ตหายที่สถานีตำรวจในพื้นที่เกิดเหตุ พร้อมระบุให้ชัดเจน ว่าพาสปอร์ตหาย (Lost) หรือ พาสปอร์ตถูกขโมย (Stolen)  

*** ในกรณีที่ต้องให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า "พาสปอร์ตหาย (Lost) หรือ พาสปอร์ตถูกขโมย (Stolen)" เพราะบางกรณีจะมีผลต่อ ต่อการเบิกเคลมประกันเดินทาง (Travel Insurance) ที่ได้ดำเนินการซื้อไว้ก่อนไปเที่ยว บางอย่างประกันการเดินทางไม่คุ้มครองกรณีพาสปอร์ตหาย แต่คุ้มครองกรณีที่เกิดจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ก็มี 


เตรียมเอกสารเพื่อขอทำพาสปอร์ต


  • ใบแจ้งความกรณีพาสปอร์ตหาย
  • สำเนาพาสปอร์ต+วีซ่า
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • บัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประชาชน
  • รูปถ่ายติดบัตร 2 นิ้ว 3 รูป


*** ควรเตรียมเอกสารหลายชุดเอาไว้เผื่อในกรณีฉุกเฉินจะได้มีเอกสารไปแจ้งความและทำพาสปอร์ตใหม่ อาจจัดเก็บไว้ในกระเป๋าเดินทาง หรือสแกนเก็บเอาไว้เป็นไฟล์ในอีเมล์

เดินทางไป สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ ประเทศที่ท่านพำนัก


นำเอกสารตามข้อ 2 เตรียมเอกสารให้ครบ ไปที่สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยประจำประเทศนั้นๆ เพื่อขอทำพาสปอร์ตเล่มใหม่ หากเราต้องการกลับประเทศไทยอย่างเร่งด่วน ไม่สามารถรอรับพาสปอร์ตได้เลย สถานทูตหรือสถานกงสุลจะออกเอกสารเดินทาง (Certificate of Identity) ใช้เดินทางกลับประเทศไทย โดยจะใช้ได้แค่ครั้งเดียว แล้วจะหมดอายุเมื่อเดินทางถึงไทยค่ะ 


ระเบียบการขอพาสปอร์ตชั่วคราวในแต่ละประเทศอาจมีรายละเอียดแตกต่างกันไป แนะนำว่าควรศึกษาข้อมูลดังกล่าวไว้ก่อน หรือจะเตรียมการเผื่อล่วงหน้าก่อนเดินทาง
รวมเบอร์ติดต่อ


สถานเอกอัครราชทูต (ไทย) ณ กรุงโตเกียว
ที่อยู่ : Royal Thai Embassy, Tokyo3-14-6 Kami-Osaki, Shinagawa-ku,Tokyo 141-0021
โทรศัพท์: +81 3 5789 2433
โทรสาร: +81 3 5789 2428

สถานกงสุลใหญ่ (ไทย) ณ นครโอซากา
ที่อยู่ : Royal Thai Consulate General, Osaka Bangkok Bank Building - 4th floor,1-9-16 Kyutaro-machi, Chuo-ku, Osaka 541-0056
โทรศัพท์: +81 6 6262 9226
โทรสาร: +81 6 6262 9228

สถานเอกอัครราชทูต (ไทย) ณ กรุงโซล
ที่อยู่ : Royal Thai Embassy, Seoul42 Daesagwan-ro,Yongsan-gu, Seoul 04402
โทรศัพท์: +82 2 790 2955, +82 2 795 0095, +82 2 795 3098
โทรสาร: +82 2 798 344

สถานเอกอัครราชทูต (ไทย) ประเทศสิงคโปร์
ที่อยู่ : Royal Thai Embassy, Singapore370 Orchard RoadSingapore 238870
โทรศัพท์: +65 6737 2475-6
โทรสาร: +65 6732 0778

สถานเอกอัครราชทูต (ไทย) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
ที่อยู่ Royal Thai Embassy, Kuala Lumpur 206 Jalan Ampang,50450 Kuala Lumpur MALAYSIA
โทรศัพท์: +60 3 2148 8222, 60 3 2148 8420, 60 3 2148 8350
โทรสาร: +60 3 2148 6527, 60 3 2148 6615

สถานเอกอัครราชทูต (ไทย) ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
ที่อยู่ : Royal Thai Embassy, Washington D.C. 1024 Wisconsin Ave. N.W.Washington DC 20007 UNITED STATES OF AMERICA
โทรศัพท์: +1 202 944 3600
โทรสาร: +1 202 944 3611

สถานกงสุลใหญ่ (ไทย) ณ นครนิวยอร์ก
ที่อยู่ : Royal Thai Consulate General, New York 351 East 52nd Street, New York, NY. 10022 UNITED STATES OF AMERICA
โทรศัพท์: +1 212 754 1770
โทรสาร: +1 212 754 1907

สถานกงสุลใหญ่ (ไทย) ณ นครลอสแอนเจลิส
ที่อยู่ : Royal Thai Consulate General, Los Angeles 611 N.Larchmont Blvd., 2nd Floor,
Los Angeles, CA 90004 UNITED STATES OF AMERICA
โทรศัพท์: +1 323 962 9574 - 77
โทรสาร: +1 323 962 2128

สถานเอกอัครราชทูต (ไทย) ณ กรุงลอนดอน
ที่อยู่ : Royal Thai Embassy, London 29-30 Queen’s Gate, London, SW7 5JB UNITED KINGDOM
โทรศัพท์: +44 207 589 2944, +44 207 225 5500
โทรสาร: +44 207 823 7492

สถานเอกอัครราชทูต (ไทย) ณ กรุงเบอร์ลิน
ที่อยู่ : Royal Thai Embassy, Berlin Lepsiusstrasse 64/66 12163 BerlinFEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
โทรศัพท์: +49 30 794 810
โทรสาร: +49 30 794 811 18

สถานกงสุลใหญ่ (ไทย) ณ นครซิดนีย์
ที่อยู่ : Royal Thai Consulate General, Sydney Level 8, 131 Macquarie Street Sydney, NSW 2000 COMMONWEALTH OF AUSTRALIA

โทรศัพท์: +61 2 9241 2542, +61 2 9241 2543, +61 411 424 303 (emergency)
โทรสาร: +61 2 9247 8312


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ (Department of Consular Affairs)

0-2575-1034 หรือ Call Center 24 ชั่วโมง 0-2572-8442