งานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2022 ณ สวนไม้งามริมน้ำกก พร้อมกระจายความสุขไปอีก 4 อำเภอ เชียงแสน เวียงเชียงรุ้ง ขุนตาล และเวียงแก่น กับเรื่องราวอันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ แล้วพบกันที่สวนไม้งามริมน้ำกก และอีก 4 อำเภอ ปลายปีนี้แน่นอนค่ะ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2022