วันหยุดนี้ใครยังไม่แพลนไปเที่ยวไหนไป เกาะขาม สัตหีบ จ.ชลบุรี เที่ยวฟินชมบรรยากาศทะเลน้ำใสใกล้กรุงเทพกันนนน!
เกาะขามกลับมาเปิดแล้ว หลังจาก สภาพคลื่นลมแรง อุทยานใต้ทะเลเกาะขามขอ ปิดให้บริการชั่วคราวไปเมื่อวันที่วันที่ 30 ก.ย.65 - 2 ต.ค.65 เพื่อความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยว ตอนนี้ประกาศล่าสุดกลับมาเปิด เกาะขาม สัตหีบ จ.ชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 7 ต.ค. 65 เป็นต้นไป ใครมีแพลนไปเที่ยวเตรียมตัว

ราคาตั๋วค่าเยี่ยมชมเกาะ

ผู้ใหญ่ (ไทย) อายุ 15 ปี ขึ้นไป ราคา 300 บาท

  • ชาวต่างชาติ ราคา 600 บาท

  • รวมค่าธรรมเนียม ห้องอาบน้ำ

  • รวมค่าเดินทาง ไป - กลับ เกาะ

  • ราคานี้ไม่รวมอุปกรณ์ดำน้ำ (ต้องการดำน้ำ ชุดละ 50 บาท / 2 ชม.)


เด็ก อายุ 6-14 ปี ราคา 250 บาท

  • และมีความสูงไม่เกิน 130 ซม.

  • รวมค่าธรรมเนียม ห้องอาบน้ำ

  • รวมค่าเดินทาง ไป - กลับ เกาะ

  • ราคานี้ไม่รวมอุปกรณ์ดำน้ำ (ต้องการดำน้ำ ชุดละ 50 บาท/2 ชม.)