สายบุญเตรียมตัว! กำหนดเปิดขึ้นเขาคิชฌกูฏ ระหว่างวันที่ 22 ม.ค. - 22 มี.ค. 2566 สักการะรอยพระพุทธบาท

เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี จะเปิดให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปขึ้นไปเพื่อนมัสการรอยพระพุทธบาทปีละครั้งเท่านั้น เป็นโอกาสที่ดีสำหรับใครที่อยากไปทำบุญ ไหว้พระ ที่เขาคิชฌกูฏ  จ.จันทบุรี เพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงต้นปี 2566 ที่กำลังจะมาถึงนี้ ณ  เตรียมร่างกายให้พร้อมค่ะ