น้ำตกทีลอซู ถือได้ว่าเป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่และสวยติดอันดับต้นๆของประเทศไทยที่เลยค่ะ ใครๆที่เป็นเหล่านักเดินทางหรือสายแอดแวนเจอร์ก็อยากที่จะเยือนมาชมความสวยงามของน้ำตกแห่งนี้กันสักครั้ง และหลังจากที่ได้มีการปิดการท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมน้ำตกมาตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2565 ณ ตอนนี้น้ำตกทีลอซุได้มีการเปิดให้บริการอีกครั้งแล้ว นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป


สำหรับการเดินทางเข้าสู่น้ำตกทีลอซูมี 2 เส้นทาง

1.ล่องเรือยางจากท่าทราย อำเภออุ้มผาง ไปตามลำน้ำแม่กลองใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง และเดินเท้าต่อไปยังน้ำตกทีลอซู ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง

2.เดินเท้าตามเส้นทางรถจากหน่วยพิทักษ์ป่าห้วยหนองหลวงถึงน้ำตกทีลอซู ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร ใช้เวลา 4-5 ชั่วโมง และการเดินทางเข้าไปในช่วงนี้ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอุ้มผางก่อนทุกครั้ง 


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง โทร. 05 557 7318  หรือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตาก โทร. 05 551 4341-2


ข้อมูลจาก: ข่าวสารท่องเที่ยว ททท.