สิ้นสุดการรอคอยแล้วสำหรับใครที่คิดถึงภูกระดึง เพราะตอนนี้อุทยานแห่งชาติภูกระดึงได้มีประกาศเปิดการท่องเที่ยวและพักแรม "บนยอดภูกระดึง" ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป จะมีขั้นตอนและรายละเอียดอย่างไร ไปชมกันเลย 
หลังจากมีการปิดประจำปีของอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ตั้งแต่ 1 มิ.ย. - 30 ก.ย. 65 เพื่อฟื้นฟูธรรมชาติและบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพ ล่าสุดทางอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ได้มีประกาศเปิดการท่องเที่ยวและพักแรม "บนยอดภูกระดึง"  แล้ว  ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 65 - 31 พ.ค. 2566


โดยมีขั้นตอนการท่องเที่ยว ดังนี้

1.จองคิวเข้าอุทยานแห่งชาติผ่าน App QueQ ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 60 วัน

2.จองบ้านพักและเต็นท์ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 60 วัน ได้ที่ https://nps.dnp.go.th/reservation.php หรือโทร.042810834

3.ชำระค่าบริการบุคคลและยานพาหนะที่ด่านตรวจ 1

4.ติดต่อฝากยานพาหนะที่ด่านตรวจ 2

5.ติดต่อลงทะเบียนบ้านพักหรือเต็นท์ ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวศรีฐาน (เชิงเขา)

6.จ้างหาบสัมภาระที่อาคารหมายเลข 4

7.ลงทะเบียนขึ้นเขาและยื่นบัตรค่าบริการบุคคลที่ด่านตรวจ 3

8.เดินเท้าขึ้นสู่ยอดภูกระดึง

-วันธรรมดา อนุญาตให้ขึ้น-ลงเขา เวลา 06.00-13.00 น.

-วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ อนุญาตให้ขึ้น-ลงเขา เวลา 05.30-13.00 น.

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร.042810833 หรือ 042810834


เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อุทยานแห่งชาติภูกระดึงขอให้นักท่องเที่ยวสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสถานที่หรือพื้นที่แออัด เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อหรือรับเชื้อ


แหล่งที่มา : อุทยานแห่งชาติภูกระดึง - Phu Kradueng National Park