ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 นี้ นโยบายฟรีวีซ่าเข้าเมียนมาร์สำหรับกลุ่มเพื่อนบ้านอาเซียนจะกลับมาอีกครั้ง!!! หากใครที่กำลังเล็งไว้ว่าจะจะไปไหว้พระหรือไปเที่ยวชมเมืองก็จองตั๋วกันได้เลยค่ะ เพราะเราจะสามารถอยู่กันได้ยาวๆถึง 14 วัน
เนื่องจาก 2 ปีที่ผ่านมาได้เกิดเหตุการณ์โรคระบาดของโควิด19 ทำให้การท่องเที่ยวของแต่ละประเทศต้องหยุดชะงักลงไป รวมถึงนโยบายฟรีวีซ่าของประเทศเมียนมาร์เช่นกัน แต่นับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 นโยบายนี้จะถูกนำกลับมาใช้อีกครั้งสำหรับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน 


ผู้ที่เดินทางจาก 8 ประเทศอาเซียนที่ได้การยกเว้นวีซ่า ซึ่งจะสามารถ อยู่ได้ยาวถึง 14 วัน นั่นก็คือ ไทย อินโดนิเซีย สิงคโปร์ บรูไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม และ ฟิลิปปินส์ ทั้งนี้ ประเทศมาเลเซียเป็นเพียงประเทศเดียวของอาเซียน ที่ไม่ได้รับการยกเว้นค่ะ หากต้องการท่องเที่ยวเกิน 14 วันจะต้องยื่นขอวีซ่าที่ https://evisa.moip.gov.mm/ 


นอกจากนี้ประเทศสิงคโปร์จะเป็นเพียงประเทศเดียวที่พลเมืองสามารถอยู่ในประเทศเมียนมาร์ได้ถึง 30 วันค่ะ

มาตรการเดินทางเข้าเมียนมาในช่วงสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

(ประกาศโดยกระทรวงสาธารณสุขเมียนมา ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งเเต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 )

1. เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบโดสอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง (เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีไม่ต้องฉีดวัคซีนหากเดินทางกับผู้ปกครอง/ผู้ดูแลที่มีหลักฐานการฉีดวัคซีนครบ)

2. สำหรับผู้โดยสารที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว จะต้องมีผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RTD (Rapid Diagnostic Test) ที่เป็นลบ 48 ชั่วโมงก่อนเดินทาง

 3. สำหรับผู้โดยสารที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือยังฉีดวัคซีนไม่ครบโดส จะต้องตรวจตรวจ RT-PCR ที่เป็นลบ 48 ชั่วโมงก่อนเดินทาง

4. หลักฐานประกันการรักษาพยาบาลที่เกิดจากโรคโควิด-19 จาก Myanma Insurance ซึ่งสามารถซื้อได้ที่ https://www.mminsurance.gov.mm/ ทั้งนี้ ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางราชการสามารถซื้อประกันของประเทศไทยได้

***ผู้โดยสารจะต้องพิมพ์เอกสารหลักฐานทั้งหมดใส่กระดาษ เพื่อยื่นให้แก่เจ้าหน้าที่สายการบินก่อนขึ้นเครื่อง และแสดงให้เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขของเมียนมาเมื่อเดินทางถึงสนามบิน และจากนั้น จะถูกตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RDT โดยมีค่าใช้จ่าย 15,000 จั๊ต (ประมาณ 300 บาท) ทั้งนี้ หากผลตรวจ RDT เป็นบวก จะถูกแยกตัวเพื่อเข้ารับการรักษา

***เมียนมายังไม่อนุญาตให้เข้าประเทศทางด่านชายเเดนและอาจมีการเเจ้งเปลี่ยนมาตรการโดยไม่เเจ้งล่วงหน้า


แหล่งที่มา: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง


มาตรการเดินทางเข้าเมียนมาในช่วงสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

(ประกาศโดยกระทรวงสาธารณสุขเมียนมา ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งเเต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 )

1. เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบโดสอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง (เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีไม่ต้องฉีดวัคซีนหากเดินทางกับผู้ปกครอง/ผู้ดูแลที่มีหลักฐานการฉีดวัคซีนครบ)

2. สำหรับผู้โดยสารที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว จะต้องมีผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RTD (Rapid Diagnostic Test) ที่เป็นลบ 48 ชั่วโมงก่อนเดินทาง

 3. สำหรับผู้โดยสารที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือยังฉีดวัคซีนไม่ครบโดส จะต้องตรวจตรวจ RT-PCR ที่เป็นลบ 48 ชั่วโมงก่อนเดินทาง

4. หลักฐานประกันการรักษาพยาบาลที่เกิดจากโรคโควิด-19 จาก Myanma Insurance ซึ่งสามารถซื้อได้ที่ https://www.mminsurance.gov.mm/ ทั้งนี้ ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางราชการสามารถซื้อประกันของประเทศไทยได้

***ผู้โดยสารจะต้องพิมพ์เอกสารหลักฐานทั้งหมดใส่กระดาษ เพื่อยื่นให้แก่เจ้าหน้าที่สายการบินก่อนขึ้นเครื่อง และแสดงให้เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขของเมียนมาเมื่อเดินทางถึงสนามบิน และจากนั้น จะถูกตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RDT โดยมีค่าใช้จ่าย 15,000 จั๊ต (ประมาณ 300 บาท) ทั้งนี้ หากผลตรวจ RDT เป็นบวก จะถูกแยกตัวเพื่อเข้ารับการรักษา

***เมียนมายังไม่อนุญาตให้เข้าประเทศทางด่านชายเเดนและอาจมีการเเจ้งเปลี่ยนมาตรการโดยไม่เเจ้งล่วงหน้า


แหล่งที่มา: สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง