คนละครึ่งเฟส 5 เริ่มใช้จ่ายได้ในวันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป จนถึงวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 ผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" วันละ 150 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกิน 800 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ  ใช้จ่ายผ่านแอพเป๋าตัง ครั้งแรกได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 จนถึงวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 ระหว่างเวลา 06.00 น. – 22.59 น.
นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า โครงการคนละครึ่งเฟส 5 จะเริ่มใช้จ่ายได้ในวันพรุ่งนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565) เป็นต้นไป จนถึงวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 ผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ซึ่งผู้มีสิทธิจะได้รับวงเงินสนับสนุนค่าสินค้าและบริการตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ในอัตราร้อยละ 50 แต่ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกิน 800 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ


ไทม์ไลน์คนละครึ่งเฟส 5 

- 15 ส.ค. 65 ลงทะเบียนผู้ใช้รายใหม่

- 19 ส.ค. 65 ยืนยันสิทธิผู้ใช้รายเก่า

- 1 ก.ย. 65  เริ่มใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 5

- 14 ก.ย. 65 ต้องใช้สิทธิครั้งแรก หากยังไม่ได้ใช้จะถูกตัดสิทธิโครงการ