เทศกาลเชียงใหม่คเณศจตุรถี จะจัดขึ้นในช่วงวันพุธที่ 31 สิงหาคม จนถึงวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 ณ ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ เป็นการเฉลิมฉลองวันประสูติขององค์พระคเนศ ภายในงานมีการบูชาองค์ครู และกิจกรรมอีกมากมาย
ในปี 2565 นี้ ถือเป็นปีแรกที่มีการจัดเทศกาล เทศกาลเชียงใหม่คเณศจตุรถี (Chiang Mai Gaṇēśa Chaturthī Festival) ในช่วงวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 จนถึงวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 ณ ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ (Old Chiangmai Cultural Center) และถือเป็นโอกาสอันดีที่จะเกิดการฮอมปอยจากบุคคล และองค์กรในทุกภาคส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ จึงเห็นควร ขอเชิญท่านเข้าร่วมในงานเทศกาลครั้งนี้ด้วยงานเทศกาลเชียงใหม่คเณศจตุรถี เป็นการเฉลิมฉลองวันประสูติของ “องค์พระคเนศ” หรือ “องค์พระพิฆเนศ” พระคเนศเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีว่า พระองค์เป็นเทพแห่งการเริ่มต้น และความรุ่งโรจน์ ปรัมปราเชื่อกันว่า พระองค์เริ่มต้นได้รับการบูชาจากหมู่เทพอันเนื่องจากการใช้สติปัญญาที่เฉียบแหลมของพระองค์ จึงเป็นจุดเริ่มต้นการของบูชาในการประกอบกิจการงาน และหรืองานเทศกาลต่าง ๆ 


ภายในงานมีการบูชาองค์ครู พร้อมกับเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถอัญเชิญองค์พระพิฆเนศมาร่วมบูชาในงาน พร้อมกับการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศกาล อาทิ การบูชาในแบบดั้งเดิม เยี่ยมชมงานศิลปะ งานหัตถกรรม ลิ้มรสอาหารเพื่อสุขภาพกาย ใจ จิตวิญญาณ และส่งเสริมความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อมของเรา


รายละเอียดและกำหนดการของงาน 

  •  ๓๑ สิงหาคม, ๑๐.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น.  : พิธีเปิดเทศกาลและอัญเชิญองค์พระพิฆเนศมาสถิตยังสถานที่ของงานเทศกาล โดยพราหมณ์ในแบบพิธีดั้งเดิม ด้วยบรรยากาศงานแบบล้านนา
  • ๓๑ สิงหาคม ถึง ๘ กันยายน, ๑๘.๐๐ น. - ๑๙.๐๐ น. : งานบูชาองค์พิฆเนศด้วยไฟ เครื่องหอม ดอกไม้ กำยาน ขนมลัฑฑู ขนมโมทกะ แด่องค์พระพิฆเนศวร์ ด้วยพราหมณ์ พราหมณี สวามี และหรือ สวามินี ในแบบพิธีกรรมดั้งเดิม
  • ๓๑ สิงหาคม ถึง ๘ กันยายน, ๑๙.๐๐ น. - ๒๒.๐๐ น. : ดนตรี ขับร้อง ฟ้อนรำ แบบล้านนา แบบดั้งเดิม และแบบนานาชาติ เพื่อการเยียวยา กาย ใจ จิตวิญญาณ และบูชาแด่องค์พระพิฆเนศ
  • ๓๑ สิงหาคม ถึง ๘ กันยายน, ๑๕.๐๐ น. - ๒๒.๐๐ น.

- พบกับอาศรมจากทั่วประเทศ และสิ่งที่สายมูปรารถนา

- เรียนรู้ความเป็นมาขององค์พระพิฆเนศ จากจุดกำเนิดจนถึงการมาสู่ยังดินแดนล้านนา พร้อมกิจกรรมสนุก ๆ จากศูนย์อินเดียศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- ดีไอวายเวิร์กชอปการปั้นดินองค์พระพิฆเนศ

- ดีไอวายเวิร์กชอปวาดภาพพระพิฆเนศในจินตนาการของตนเอง

- สนุกและเพลิดเพลินกับอาหาร-เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม กว่า ๑๖ ร้านค้า ในแบบที่ทำให้คุณประทับใจในรสชาติและคุณประโยชน์ที่จะได้รับ 


  • ๑ กันยายน ถึง ๘ กันยายน, ๑๐.๐๐ น. - ๑๑.๓๐ น. : โยคะอาสนะและปราณนายะมะ (ฝึกยืดเยียดและหายใจแบบโยคี) ในแบบดั้งเดิมและอ่อนโยน (Traditional Gentle Vinyasa Hatha Yoga and Pranayama) ด้วยครูผู้สอนทั้งชาวไทย อินเดีย และต่างชาติ คณะครูที่มาสอนจะเป็นการฝึกโยคะในอีกแบบที่เรียกว่า “กรรมะโยคะ” กล่าวคือ การให้ประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการบูชาครูสำหรับงานเทศกาลครั้งนี้
  • ๙ กันยายน, ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น. : พิธีอัญเชิญพระพิฆเนศวร์กลับเขาไกรลาส ด้วยการทำขบวนแห่จากศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ ผ่านประตูเชียงใหม่ ประตูท่าแพ ถนนช้างม่อย ตลาดวโรรส ตลาดดอกไม้ สะพานนวรัฐ และสิ้นสุดที่สวนสาธารณะ สสส. หน้าโบสถ์คริสต์ที่หนึ่งเชียงใหม่ ถนนเจริญราษฏร์ พิธีที่ท่าน้ำและการละลายองค์ดินปั้นลงสู่สายน้ำปิง เป็นการสิ้นสุดเทศกาลประจำปีนี้ 


แหล่งที่มา : เชียงใหม่คเณศจตุรถี Chiang Mai Ganesh Chaturthi