เนื่องจากช่วงนี้เป็นฤดูฝน ส่งผลให้มีน้ำป่าไหลหลาก อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จึงมีประกาศปิดการท่องเที่ยวประจำปี (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 30 กันยายน) น้ำตกเหวนรก และแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกอื่น ๆ ได้แก่ น้ำตกนางรอง, น้ำตกสาริกา, น้ำตกเหวสุวัต และน้ำตกตะคร้อ 
ในช่วงฤดูฝนแบบนี้อีกหนึ่งภัยธรรมชาติที่ควรเฝ้าระวังนั่นก็คือ น้ำป่าไหลหลาก วันที่ 26 สิงหาคม 2565 อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้รายงานสถานการณ์น้ำแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกต่าง ๆ ภายในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ระดับน้ำลำตะคอง อ.ปากช่อง เพิ่งสูงขึ้น ต้องเฝ้าระวัง 


ทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จึงมีประกาศปิดการท่องเที่ยวประจำปี (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 30 กันยายน) น้ำตกเหวนรก และแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกอื่น ๆ ได้แก่ น้ำตกนางรอง, น้ำตกสาริกา, น้ำตกเหวสุวัต และน้ำตกตะคร้อเป็นการชั่วคราว เนื่องจากน้ำป่าไหลหลากในช่วงฤดูฝน และหากกลับมาเปิดให้บริการตามปกติจะแจ้ง ให้ทราบอีกครั้ง


แหล่งที่มา : อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ - Khao Yai National Park, ปากช่องไทม์