ตลาดต้องชม ยมจินดา ตลาดแห่งใหม่ของระยองเปิดทุกเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00-20.00 น.
พาณิชย์จังหวัดระยอง จับมือชมรมอนุรักษ์และฟื้นฟูเมืองเก่าระยองถนนยมจินดา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดตลาดต้องชมแห่งใหม่ ที่ตลาดเก่ายมจินดา ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง  โดยตลอดถนนในชุมชนมีการจำหน่ายอาหารคาว หวาน และสินค้าชุมชนของตลาดเก่ายมจินดา ทั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการยกระดับตลาดชุมชนให้มีความเข้มแข็ง กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดการท่องเที่ยวในตลาดชุมชน และกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยภายในตลาดชุมชนซึ่งตลาดต้องชม ยมจินดานั้นจะเปิดทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ตั้งแต่เวลา 10.00- 20.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เมืองระยองและลานวัฒนธรรม ใครไปเที่ยวระยองก็สามารถแวะไปเดินเล่นกันได้เลย

ตลาดต้องชม ยมจินดา ตลาดแห่งใหม่ของระยองเปิดทุกเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00-20.00 น.