กทม. เปลี่ยนแปลงเวลาเปิด-ปิด สวนสาธารณะ 3 แห่ง - สวนลุมพินี สวนจตุจักร และอุทยานเบญจสิริ - เปิดบริการตามปกติทุกวัน ตั้งแต่เวลา 04.30-22.00 น. ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.2565 เป็นต้นไป ใครสายออกกำลังกายต้องไม่พลาด!!


ผู้ว่าฯ กทม. ลงนามในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาเปิดและปิดบริการสวนสาธารณะ เพื่อขยายโอกาสการใช้งานพื้นที่สาธารณะและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานครทุกกลุ่มได้เข้าถึงพื้นที่อย่างเต็มศักยภาพ