ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อเปิดจองคิวฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นตั้งแต่เข็มที่ 3 ขึ้นไป ชนิดวัคซีนไฟเซอร์ และโมเดอร์นา โดยเปิดจองคิววันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ใครที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นสามารถลงทะเบียนได้เลย!
ขณะนี้ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อได้เปิดจองคิวฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ตั้งแต่เข็มที่ 3 ขึ้นไป ชนิดวัคซีนไฟเซอร์ และโมเดอร์นา เพื่อความสะดวก รวดเร็ว โดยมาตรงวันเวลาจอง สามารถเข้าจุดฉีดรับบริการได้เลย แต่สำหรับท่านที่ไม่สะดวกจองคิวผ่านโทรศัพท์มือถือยังสามารถ รับบริการแบบ Walk in ได้ทุกวัน โดยต้องผ่านขั้นตอนที่จุดลงทะเบียนก่อนเข้าฉีดวัคซีนเปิดจองคิว : วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 9.00 น.

เริ่มฉีดวัคซีน : วันที่ 1-31 สิงหาคม 2565

รับบริการ : ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

เวลา : 9.00 – 16.00 น. ทุกวัน


เข้าประตู 2 ทุกชนิดวัคซีน โดยจะเข้ามาแยกโซนให้บริการแต่ละชนิดวัคซีนด้านใน 

ในวันนัดฉีดวัคซีนโปรดแสดง QR CODE / SMS / App “Vaccine บางซื่อ” เพื่อความรวดเร็วในการเข้ารับบริการ 

 

จองคิวฉีดผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ

1. AIS ลงทะเบียนได้ที่ เว็บไซต์ www.ais.th/vaccine

2. TRUE ลงทะเบียนได้ที่ ระบบ USSD กด *707# โทรออก หรือ เว็บไซต์ https://vaccine.trueid.net/

3. DTAC ลงทะเบียนได้ที่ ดีแทค แอปฯ และ เว็บไซต์ https://app.dtac.co.th/vaccine/index.html

4. NT ลงทะเบียนได้ที่ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ https://covid19vaccine.ntplc.co.th/CVC/home

 

หมายเหตุ

- วัคซีนโมเดอร์นา สำหรับผู้มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

- เข็มที่ 1,2 เด็กอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป หรือผู้ใหญ่ ที่ต้องการรับวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า / ซิโนแวค จะให้บริการเฉพาะรูปแบบ walk in

- เข็มที่ 3 มีระยะห่างจากเข็มที่ 2 เป็นเวลาอย่างน้อย 90 วัน และตั้งแต่เข็มที่ 4 ขึ้นไป มีระยะห่างจากเข็มก่อนหน้า อย่างน้อย 120 วัน

- คนไทยโปรดใช้หมายเลขบัตรประชาชนแทนการจองฉีดวัคซีน

- ชาวต่างชาติ/ต่างด้าว โปรดใช้หมายเลข CID ที่ใช้สมัครหมอพร้อม ขึ้นต้นด้วยเลข 60… แทนเลขบัตรประชาชน หรือใช้เลขพาสปอร์ตเดิมที่เคยรับบริการในเข็มก่อนหน้าเพื่อให้ประวัติการรับวัคซีนต่อเนื่อง

- เข็มกระตุ้น สามารถเลือกรับบริการชนิดฉีดเข้ากล้ามเนื้อเต็มโด๊ส กล้ามเนื้อครึ่งโด๊ส หรือฉีดเข้าชั้นผิวหนัง


ขอบคุณข้อมูลจากเพจ CVC กลางบางซื่อ