เปิดแล้วจ้า! ถนนคนเดินอยุธยา (Ayutthaya Walking Street) ถนนคนเดินแห่งใหม่ในจังหวัดอยุธยา ที่มีมากกว่าของกิน ส่วนจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้าง รีบตามมาดูรายละเอียดภายในงานกันเลย


ถนนคนเดินอยุธยา (Ayutthaya Walking Street) เป็นงานจัดขึ้นโดยภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ โดยไม่ใช้งบประมาณราชการ นำโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้พื้นที่ถนนตรงกลางระหว่างสองโบราณสถานเก่าแก่กลางเมืองมรดกโลก อย่างวัดมหาธาตุและวัดราชบูรณะ ซึ่งถนนแห่งนี้มีความยาวประมาณ 230 เมตร 

ภายในงานมีการแบ่งเป็นโซนต่างๆ อาทิ  โซนอาหารย้อนยุค โซน Food truck  โซนจัดแสดงและสาธิตงานศิลปะ/งานฝีมือ  พื้นที่แสดงออกของนักเรียน/นักศึกษาในพื้นที่ และโซนหนังกลางแปลง (มีบางวัน)การเปิดถนนคนเดินแห่งนี้ในครั้งนี้เป็นการทดลองจัดงาน ซึ่งเฟสแรกที่จัดขึ้นนี้มีทั้งหมด 4 วัน คือ วันเสาร์ - อาทิตย์ที่ 16 - 17 และ 23 - 24 กรกฎาคม 2565

โดยถนนคนเดินอยุธยาจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์และอาทิตย์ โดยจะเริ่มประมาณ 17.00 น. เปิดยาวจนถึงประมาณ 21.30 น. หรือจนกว่านักท่องเที่ยวจะหมด ณ ถนนนเรศวร หากมาด้วยยานพาหนะส่วนตัวสามารถจอดได้ฟรีตามริมถนนโดยรอบและภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (วาสุกรี)

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ: Ayutthaya Tourism and Sports