เชิญร่วมงานงานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ซึ่งจะจัดในวันที่ 12 - 14 กรกฎาคม 2565 ภายในงานมีทั้งพิธีกรรมทางศาสนา ขบวนแห่ และกิจกรรมมากมาย จะมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง ไปชมกันเลย
งานประเพณี ตักบาตรดอกเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ในปีนี้กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 12 - 14 กรกฎาคม 2565 


วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 

เวลา 07.30 น. จัดพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม 

เวลา 19.30 น. พิธีบวงสรวงเทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จำนวน 7 แห่ง 
วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 

ช่วงเช้า พิธีถวายเทียนพระราชทาน ณ พระอุโบสถ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 

ช่วงบ่าย เวลา 13.00 น. จัดขบวนแห่พยุหยาตรา ขบวนรถบุปผชาติ ขบวนวัฒนธรรม ขบวนอัตลักษณ์ประเพณี ขบวนชาติพันธุ์ การแสดงต่าง ๆ และพิธีเปิดงาน 


วันที่ 13 -14 กรกฎาคม 2565 

เวลา 13.30 น. พิธีตักบาตรดอกเข้าพรรษา และล้างเท้าพระภิกษุสงฆ์ ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร

วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร เป็นสถานที่ประดิษฐาน “รอยพระพุทธบาท” อันศักดิ์สิทธิ์ที่พุทธศาสนิกชนให้ความเคารพบูชา และมีความเชื่อในคติชาวลังกาว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับรอยพระพุทธบาทไว้ 5 แห่ง โดยรอยพระพุทธบาท 1 ใน 5 แห่ง นั้นคือ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหารแห่งนี้ ได้ถูกค้นพบในสมัยพระเจ้าทรงธรรม เมื่อครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีของประเทศไทย ประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาจึงได้จัดสืบทอดกันมา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาจนถึงปัจจุบัน มีกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน เช่น นิทรรศการ ดอกเข้าพรรษา การแสดง ของดี ของเด่น แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสระบุรี ขบวนเทียนพรรษาพระราชทาน และขบวนการแสดงวัฒนธรรมพื้นถิ่นการแสดงสินค้า OTOP และอื่น ๆ อีกมากมาย


ขอบคุณภาพจากเพจเราฮักสระบุรี

แหล่งที่มา www.thailandfestival.org