ใครที่กำลังจะไปเที่ยวโดยใช้สิทธิเราเที่ยวด้วยกันเชิญทางนี้ เพราะตอนนี้เขาเปิดให้ลงทะเบียนแล้ว สำหรับเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 โดยจะมีรายละเอียดการลงทะเบียนอย่างไร ใครได้สิทธิ์บ้าง หรือคนที่เคยลงทะเบียนแล้วต้องทำอย่างไร ไปชมรายละเอียดกันเลย
หลังผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โครงการ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ส่วนต่อขยายได้เปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มอีก 1.5 ล้านสิทธิ รวมเป็น 3.5 ล้านสิทธิ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยได้เปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 27 มิถุนายน 2565 เป็นวันแรก ตั้งแต่เวลา 06.00. น. เป็นต้นไป


โดยไทม์ไลน์ของโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ส่วนต่อขยาย 1.5 ล้านสิทธิ มีดังนี้

 • วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เริ่มเปิดระบบให้ประชาชนลงทะเบียน ผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com
 • วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เริ่มจองโรงแรม ที่พัก 
 • วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เริ่มเข้าพักได้ และเปิดให้ลงทะเบียนค่าตั๋วเครื่องบิน โดยเป็นตั๋วที่จองและออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2565
 • วันที่ 23 ตุลาคม 2565 เปิดให้จองโรงแรมวันสุดท้าย
 • วันที่ 31 ตุลาคม 2565 เดินทางวันสุดท้าย และวันสิ้นสุดโครงการ
 • วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 ลงทะเบียนตั๋วเครื่องบินเป็นวันสุดท้าย สำหรับรายละเอียดโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 มีสิทธิประโยชน์ ดังนี้

 

ส่วนที่ 1 ได้สิทธิรับส่วนลดค่าที่พัก 40% สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องหรือต่อคืน (สูงสุด 10 ห้อง หรือ คืน ) 

 

ส่วนที่ 2 ได้สิทธิรับคูปองมูลค่า 600 บาทต่อวัน (ทุกวัน) ใช้เป็นส่วนลดค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ โดยชำระเพียง 60% อีก 40% ตัดจากคูปอง เมื่อ Check in เข้าพัก จึงจะได้รับคูปองเป็นรายวัน (หลังเวลา 17.00 น.)

 

ส่วนที่ 3 ได้สิทธิคืนเงินค่าตั๋วเครื่องบิน 40% แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อผู้โดยสาร (เฉพาะจังหวัดท่องเที่ยวที่กำหนด) จำกัดห้องพักละ 2 ที่นั่ง ตามจำนวนห้องที่เข้าพักจริง แต่รวมไม่เกิน 30 ที่นั่ง สามารถลงทะเบียนหลัง Check out โรงแรมแล้ว แยกเป็น 

 1. รับสิทธิลดค่าตั๋วเครื่องบิน 40% ของราคาค่าตั๋วเครื่องบิน แต่ไม่เกิน 2,000 บาท ต่อผู้โดยสาร เมื่อเดินทางไปยังจังหวัดปลายทางทั่วไป
 2. รับสิทธิลดค่าตั๋วเครื่องบิน 40% แต่ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อผู้โดยสาร เมื่อเดินทางไปยังจังหวัดท่องเที่ยวชื่อดัง ได้แก่ ภูเก็ต, พังงา, กระบี่, สุราษฎร์ธานี, สงขลา, เชียงใหม่ และเชียงราย

วิธีลงทะเบียน เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4

 

ผู้ที่ไม่เคยได้สิทธิ

 • ลงทะเบียนผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com
 • รอรับ SMS แจ้งผลการลงทะเบียนสำเร็จ
 • ติดตั้งแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ยืนยันตัวตนภาพใบหน้าของผู้สมัคร
 • จองห้องพักกับโรงแรม พร้อมชำระเงินส่วนประชาชน (ร้อยละ 60) ผ่านเว็บไซต์ของโรงแรมหรือโทร.สำรองห้องพักกับเจ้าหน้าที่โรงแรม หรือ Online Travel Agency (OTA) ที่เข้าร่วมโครงการได้รับ Voucher สำหรับเช็คอินโรงแรม

 

ผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้ว

 • เคยลงทะเบียนในเฟส 1, เฟส 2 และเฟส 3 มาแล้ว แต่ไม่เคยใช้สิทธิ
 • ต้องยืนยันสิทธิอีกครั้ง โดยจำนวนสิทธิจากที่เคยให้คนละ 15 สิทธิ (ห้อง) ภายใต้เฟส 4 จะเหลือ 10 สิทธิ
 • คนที่ใช้สิทธิไปแล้วบางส่วน และยังมีจำนวนสิทธิคงเหลือไม่ถึง 15 สิทธิ เช่น เคยใช้ไปแล้ว 1 สิทธิ, 2 สิทธิ หรือ 5 สิทธิก็แล้ว
 • ต้องยืนยันสิทธิ โดยจำนวนสิทธิจะถูกรีเซ็ตใหม่ให้ได้รับ 10 สิทธิ
 • คนที่ใช้สิทธิหมดแล้วทั้ง 15 สิทธิในเฟส 1-3 ลงทะเบียนรับสิทธิใหม่ในเฟส 4 ได้อีก 10 สิทธิ
 • จองโรงแรม/ที่พักตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 65 - 23 พ.ค.2565 ระหว่างเวลา 06.00 - 23.00 น.


วิธีการยืนยันสิทธิผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง

 • เปิดแอปพลิเคชันเป๋าตัง แล้วเลือกเมนู "หน้าหลัก"


 • เลือกเมนู "สิทธิเราเที่ยวด้วยกัน"


 • กด "ยอมรับเงื่อนไขและรับสิทธิ"


 • เพียงเท่านี้ก็ได้รับสิทธิเราเที่ยวด้วยกันแล้ว


คุณสมบัติ เงื่อนไขผู้เข้าร่วมโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4

 • มีบัตรประจำตัวประชาชนเป็นบุคคลสัญชาติไทย
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
 • ประชาชนจะได้รับสิทธิเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ และใช้จ่ายในโรงแรม ร้านอาหาร หรือสถานที่ท่องเที่ยวทั่วประเทศ ยกเว้น จังหวัดตามทะเบียนบ้านของผู้ใช้สิทธิ


แหล่งที่มา : ฐานเศรษฐกิจ