ที่ประชุม ครม. (21 มิ.ย. 65) เห็นชอบขยายจำนวนสิทธิโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 อีก 1.5 ล้านสิทธิ (จากเดิม 2 ล้านสิทธิ) รวมเป็น 3.5 ล้านสิทธิ และขยายเวลาโครงการฯ จากเดิมเดือน พ.ค. 65 เป็นเดือน ต.ค. 65 โดยยังคงให้สิทธิประโยชน์ของโครงการตามเดิม


สิทธิที่ 1 : ส่วนลดค่าโรงแรมที่พัก 40% ของราคาห้องพัก/ห้อง/คืน สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท/ห้อง/คืน (จำกัดสิทธิคนละไม่เกิน 10 ห้อง หรือ 10 คืน ตลอดโครงการ)

สิทธิที่ 2 : ส่วนลดค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว สูงสุด 600 บาท/ห้อง/คืน โดยผู้ร่วมโครงการจะได้รับคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว วันละ 1 ครั้ง หลังเวลา 17.00 น. ของวันเช็คอิน และคูปองจะหมดอายุเวลา 23.59 น. ของวันเช็คเอาท์ สำหรับวิธีการใช้คูปองนั้น ประชาชนจะชำระ 60% และรัฐบาลช่วยจ่าย 40% ผ่านการตัดเงินจากคูปอง
สิทธิที่ 3 : คืนเงินค่าตั๋วเครื่องบิน 40% แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อผู้โดยสาร จำกัดห้องพักละ 2 ที่นั่ง ตามจำนวนห้องที่เข้าพักจริง แต่รวมไม่เกิน 30 ที่นั่ง 

- รับสิทธิลดค่าตั๋วเครื่องบิน 40% ของราคาค่าตั๋วเครื่องบิน 2 สิทธิผู้โดยสาร ต่อ 1 ห้องโรงแรมที่จอง แต่ไม่เกิน 2,000 บาท ต่อผู้โดยสาร เมื่อเดินทางไปยังจังหวัดปลายทางทั่วไป

- รับสิทธิลดค่าตั๋วเครื่องบิน 40% แต่ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อผู้โดยสาร เมื่อเดินทางไปยังจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี สงขลา เชียงใหม่ และเชียงราย


ไทม์ไลน์เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4

27 มิ.ย. 2565   เปิดให้ “ลงทะเบียน”

01 ก.ค. 2565   เปิดให้สำรองห้องพัก วันแรก 

08 ก.ค. 2565   เปิดให้เข้าพัก วันแรก 

23 ต.ค. 2565   เปิดให้สำรองห้องพัก วันสุดท้าย

31 ต.ค. 2565   เปิดให้เข้าพัก วันสุดท้าย และสิ้นสุดโครงการฯ


ที่มา : เพจไทยคู่ฟ้า