ใครที่กำลังจะเดินไปประเทศลาวเชิญทางนี้!  ตอนนี้บขส. เปิดให้บริการเดินรถเส้นทางระหว่างประเทศไทย - สปป.ลาว 9 เส้นทาง ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. 65 จะมีเส้นทางไหนบ้าง ไปชมกันเลย
ในการเปิดให้บริการเดินรถเส้นทางระหว่างประเทศไทย - สปป.ลาว ในวันที่ 15 มิถุนายนนี้ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ได้หารือกับผู้ประกอบการรถโดยสารของ สปป.ลาว เปิดเดินรถระหว่างประเทศ รวม 9 เส้นทาง จากทั้งหมด 13 เส้นทาง ประกอบด้วย 

 • กรุงเทพฯ – ปากเซ

 • อุบลราชธานี – ปากเซ 

 • นครพนม – ท่าแขก 

 • มุกดาหาร-สะหวันนะเขต 

 • สะพานไทย (เชียงของ) - สะพานลาว (บ่อแก้ว)

 • กรุงเทพฯ – นครหลวงเวียงจันทน์ 

 • เลย – หลวงพระบาง 

 • หนองคาย – นครหลวงเวียงจันทน์ 

 • อุดรธานี – นครหลวงเวียงจันทน์


ส่วนเส้นทางที่ยังไม่พร้อมเปิดให้บริการ 4 เส้นทาง ประกอบด้วย 

 • ขอนแก่น - นครหลวงเวียงจันทน์ 

 • อุดรธานี-หนองคาย-วังเวียง 

 • เชียงใหม่-หลวงพระบาง 

 • น่าน-หลวงพระบาง 

เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝน ส่งผลให้มีผู้โดยสารน้อย ประกอบกับทางสปป. ลาว มีปัญหาค่าเงินที่อ่อนตัว และราคาน้ำมันแพง ทำให้บริษัทคู่สัญญายังไม่พร้อมเดินรถ ในส่วนของเส้นทาง อุดรธานี – วังเวียง จะมีการสำรวจเส้นทางใหม่ ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารมากขึ้น โดยจะช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางจากเดิม 7 ชั่วโมง เหลือเพียง 4 ชั่วโมง 

 


ด้านมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดโรคโควิด - 19 นั้น ผู้ที่เดินทางกับรถโดยสารระหว่างประเทศจะต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างน้อย 2 เข็ม ผู้เดินทางที่ใช้หนังสือเดินทาง (Passport) ต้องลงทะเบียน Thailand Pass มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด - 19 ส่วนผู้โดยสารไทยที่ใช้บัตรผ่านแดนชั่วคราว (Border Pass) ไม่ต้องลงทะเบียน Thailand Pass แต่ต้องมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 และชาวต่างประเทศทุกคน (ยกเว้นคนไทย) ที่เดินทางเข้าประเทศ สปป.ลาว จะต้องซื้อประกันสุขภาพคุ้มครองด้วยแหล่งที่มา : เฟซบุ๊กแฟนเพจ บขส.