ใครอยากไปประเทศญี่ปุ่นฟังทางนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศรับนักท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการแล้ว รับเฉพาะแพ็กเกจทัวร์กลุ่มเล็กจาก 4 ประเทศเท่านั้น พร้อมแล้วเก็บกระเป๋าเตรียมบินได้เลย!
ตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นจะเริ่มทดลองโครงการนำร่อง (Pilot study) รับนักท่องเที่ยวจาก 4 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สิงคโปร์ และไทย เพื่อเก็บข้อมูลก่อนเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ โดยรับเฉพาะแพ็กเกจทัวร์กลุ่มเล็กของบริษัทท่องเที่ยวญี่ปุ่นที่กำหนดตารางการเดินทางชัดเจนและมีไกด์ติดตามด้วยเท่านั้น! โดยมีเงื่อนไขว่า นักท่องเที่ยวทุกคนต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิดอย่างน้อย 3 เข็มซึ่งต้องฉีดมาไม่ต่ำกว่า 14 วัน(นับจากวันเดินทางออกจากประเทศ) และเป็นยี่ห้อที่ประเทศญี่ปุ่นรับรอง(ขณะนี้ยังไม่มีการประกาศรายชื่อวัคซีน) นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการนี้จะต้องปฏิบัติตามกฎการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อและกฎของบริษัททัวร์อย่างเคร่งครัด คาดว่าทางรัฐบาลญี่ปุ่นจะประกาศรายละเอียดเพิ่มเติมเร็วๆนี้ 

ที่มา : https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001481861.pdf