หลังจากปิดเนื่องจากสถานการณ์โควิดไปนาน วัดพระศรีอุมาเทวี(วัดแขก)กำลังกลับมาเปิดแล้วนะทุกคน ใครอยากขอพรเรื่องความรัก การงาน การเงิน เตรียมตัวได้เลย!!!
ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป วัดพระศรีอุมาเทวี หรือ วัดแขกสีลมเปิดให้ทุกคนเข้ามาไหว้สักการะหลังจากปิดเป็นการชั่วคราวเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่รุนแรงในประเทศไทย


โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19อย่างเคร่งครัดดังนี้ 1.ได้รับวัคซีน 3 เข็มขึ้นไป 2.สวมหน้ากากอนามัยภายในวัดตลอดเวลา 3.ตรวจอุณหภูมิก่อนเข้าวัด 4.รับเจลแอลกอฮอลล์ล้างมือก่อนเข้าวัด และ 5.ปฏิบัติตามคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ เพียงเท่านี้ทุกคนก็จะได้เข้าไปสักการะพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี และเทพองค์อื่นๆ