ศิริราช เปิดให้ฉีดวัคซีนโมเดอร์นาฟรี! ขอรับบริการได้ที่ หน่วยฉีดวัคซีนโควิด 19 หอประชุมราชแพทยาลัย ในเวลา 08.30-14.30 น. Walk in ได้เลย! ไม่ต้องลงทะเบียน เปิดรับแค่วันละ 1,400 คน!      
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคมที่ผ่านมา ทางเพจเฟซบุ๊ก sirirajpr ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้ต้องการลงทะเบียนการฉีดวัคซีน Moderna ของเดือนพฤษภาคม 2565


       ตามที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้เปิดให้บุคลากรของคณะฯ ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน Moderna ผ่านระบบ QR code  แต่เนื่องจากวัคซีนมีจำนวนเพียงพอในการเปิดให้ประชาชนทั่วไป และญาติของบุคลากรฯ มารับการฉีดวัคซีนได้ ตามข้อกำหนดดังนี้

       1. ผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีน Moderna แบบเต็มโดสสามารถขอรับการฉีดวัคซีนได้ในวันที่ 12, 20, 27 พฤษภาคม และ วันที่ 8 มิถุนายน 2565
       2. ผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีน Moderna แบบครึ่งโดส สามารถขอรับการฉีดวัคซีนได้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565

       และทางคณะแพทย์ศิริราชพยาบาล ได้เชิญชวน ประชาชนทั่วไป บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และญาติของบุคลากรฯ ที่มีความประสงค์ในการฉีดวัคซีน Moderna สามารถขอรับการฉีดวัคซีนได้ที่ หน่วยฉีดวัคซีนโควิด 19 หอประชุมราชแพทยาลัย ในเวลา 08.30-14.30 น. ตามวันข้างต้น โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า (รับ walk in)  โดยเปิดฉีดวันละ 1,400 คน