อันยองค่ะทุกคนน!! อย่างที่ทุกๆคนรู้กันว่าเกาหลีเป็นประเทศที่คนไทยอย่างพวกเราไม่ต้องขอวีซ่าก็สามารถเที่ยวได้ถึง90วัน!! แต่ด้วยยุคโควิด-19แบบนี้ ทางประเทศเกาหลีเขามีระบบใหม่ให้นักท่องเที่ยวทุกๆคนลงทะเบียนเพื่อเข้าเกาหลีแล้วนะ ถ้าอยากรู้ว่ามันคืออะไรก็ตามมาเลยย!!

ระบบ K-ETA หรือ Korea Electronic Travel Authorization เป็นระบบลงทะเบียนสำหรับชาวต่างชาติเพื่อขออนุญาตเข้าประเทศเกาหลีโดยไม่ต้องขอวีซ่า ซึ่งผู้ที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศเกาหลีจะต้องลงทะเบียนและต้องได้รับการอนุมัติจาก K-ETA ก่อน จึงจะสามารถซื้อตั๋วเครื่องบินและเดินทางเข้าประเทศเกาหลีได้ 

โดยเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร K-ETA มีดังนี้

1. หนังสือเดินทาง (Passport)

2. รูปถ่ายแบบทางการ หน้าตรง พื้นหลังสีขาว 

3. เอกสารการจองที่พัก

4. บัตรเครดิต/เดบิต สำหรับชำระค่าธรรมเนียม


วิธีการสมัคร K-ETA มีดังนี้

1. ลงทะเบียนในเว็บไซต์ หรือ แอปพลิเคชัน K-ETA

2. ชำระค่าธรรมเนียม 10,000 วอน (ประมาณ 280 บาท)

3. รอผลการตรวจสอบข้อมูล (ภายใน 24 ชั่วโมง)

4. ตรวจสอบผลการสมัคร K-ETA ผ่านทางอีเมล

หมายเหตุ : ควรสมัคร K-ETA ก่อนออกเดินทางอย่างน้อย 72 ชั่วโมง


ข้อมูลเพิ่มเติม

- ผู้ลงทะเบียนสามารถอยู่ในเกาหลีได้ไม่เกิน 90 วันต่อครั้ง

- ผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศเกาหลีทุกสัญชาติรวมถึงคนเกาหลี จะต้องมีผล RT-PCR เป็นลบ ก่อนเดินทางอย่างน้อย 48 ชั่วโมง

- หากได้รับวัคซีนครบโดสแล้วไม่จำเป็นต้องกักตัว เพียงแค่ลงทะเบียนผ่านระบบ Q-CODE หรือ Quarantine Covid19 Defense


สามารถสมัคร K-ETA ผ่านเว็บไซต์ของ K-ETA หรือ แอปพลิเคชั่น K-ETA ได้โดยมีค่าลงทะเบียนอยู่ที่ 10,000 วอน หรือ ประมาณ  280 บาท และ K-ETA จะมีอายุการใช้งาน 2 ปี ซึ่งในระยะเวลา 2 ปีนี้สามารถเดินทางเข้า-ออกเกาหลีได้ตลอดเวลา และถ้าหาก K-ETA หมดอายุแล้วต้องสมัครใหม่