สิงคโปร์เปิดประเทศเต็มตัว เพียงฉีดวัคซีนครบโดส ไม่ต้องตรวจโควิดก่อนเดินทาง เริ่ม 26 เม.ย.นี้ ดูรายละเอียดที่นี่
สิงคโปร์เปิดประเทศเต็มตัว รับนักท่องเที่ยวเที่ยวได้ไม่ต้องกักตัว และไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ถ้าได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ เริ่มวันที่ 26 เมษายนนี้

โดยก่อนหน้านี้ประเทศสิงคโปร์ได้ประกาศให้นักท่องที่ยวเดินทางเข้าไปเที่ยวสิงคโปร์ได้โดยไม่ต้องกักตัวตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนที่ผ่านมา โดยจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ แต่ต้องแสดงเอกสารยืนยันผลตรวจโควิด-19 ชนิด RT-PCR หรือ Antigen Rapid Test (ART) เป็นลบ ที่ออกโดยสถานพยาบาล ในระยะเวลาไม่เกิน 2 วันก่อนการเดินทางล่าสุด (22 เมษายนที่ผ่านมา)เว็บไซต์หน่วยงานรัฐบาลสิงคโปร์ ได้ประกาศหลักเกณฑ์ใหม่ในการเดินทางท่องเที่ยวสิงคโปร์ มีใจความสรุปได้ว่าตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2565 เป็นต้นไป ถ้าผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบตามเกณฑ์และสุขภาพดี ที่เดินทางผ่านจุดตรวจคนเข้าเมืองทางอากาศหรือทางทะเลไม่ต้องตรวจคัดกรองโควิด-19 ก่อนเข้าประเทศสิงคโปร์ รวมถึงเด็กอายุครบหรือต่ำกว่า 12 ปีที่ยังไม่ได้รับวัคซีนก็สามารถเดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์ได้โดยไม่ต้องทำการตรวจคัดกรองโควิด-16

สำหรับผู้เดินทางที่อายุ 13 ปีขึ้นไปที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 หรือยังได้รับวัคซีนไม่ครบยังต้องปฎิบัติตามกฎเกณฑ์เดิม  คือต้องแสดงเอกสารยืนยันผลตรวจโควิด-19 ชนิด RT-PCR หรือ Antigen Rapid Test (ART) เป็นลบ ที่ออกโดยสถานพยาบาล ในระยะเวลาไม่เกิน 2 วันก่อนการเดินทาง และปฏิบัติตามระเบียบ Stay-Home- Notice คือการแจ้งให้อยู่ในบ้านพัก (SHN) หรือ สถานที่พักเป็นเวลา 7 วัน และทำการตรวจโควิดด้วยวิธี RT-PCR ในช่วงท้ายของการกักตัว 


ที่มา : https://www.gov.sg/