ด่วน! ยกเลิก Test & Go เมื่อเดินทางเข้าประเทศไทย สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ เริ่ม 1 พ.ค. 65 ดูรายละเอียดที่นี่
ด่วน! ยกเลิก Test & Go เมื่อเดินทางเข้าประเทศไทย สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ เริ่ม 1 พ.ค. 65 นี้

วันนี้(22 เมษายน 2565) ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 หรือ ศบค. ได้แถลงการปรับมาตรการผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรไทย ที่ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมีรายละเอียดดังนี้

 สำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทยที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ 

-ลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass เพื่อแสดงหลักฐานวัคซีนและประกันภัย

- ยกเลิกการกักตัวและยกเลิกการตรวจโควิดเมื่อเดินทางมาถึง 

-แนะนำให้ตรวจSelf-ATK ระหว่างพำนัก หากพบเชื้อให้เข้าสู่กระบวนการตามประกันภัย หรือตามความรับผิดชอบส่วนบุคคล 


 สำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทยที่ไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับไม่ครบตามเกณฑ์

-ลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass เพื่อแสดงหลักฐานการจองห้องพัก (AQ)และประกันภัย

-สามารถยื่นหลักฐานผลการตรวจ RT-PCR เป็นลบไม่เกิน72 ชั่วโมง ก่อนเดินทางถึงประเทศไทย ก็จะสามารถเดินทางเข้าราชอาณาจักรได้ เช่นเดียวกับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ 

-กักตัวตามระบบ AQโดยตรวจ RT-PCR วันที่ 4-5

-แนะนำให้ตรวจSelf-ATK ระหว่างพำนัก หากพบเชื้อให้เข้าสู่กระบวนการตามประกันภัย หรือตามความรับผิดชอบส่วนบุคคล ด่วน! ยกเลิก Test & Go เมื่อเดินทางเข้าประเทศไทย สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ เริ่ม 1 พ.ค. 65 ดูรายละเอียดที่นี่ที่มา ศูนย์ข้อมูล COVID-19