รับชุดตรวจโควิด(ATK) ฟรี สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง ผ่านแอปฯ เป๋าตัง ดูขั้นตอนการรับชุดตรวจที่นี่
รับชุดตรวจโควิด(ATK) ฟรี สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง ผ่านแอปฯ เป๋าตัง โดยสังเกตป้ายที่หน้าร้านขายยา "จุดแจกชุดตรวจโควิด ATK ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ขอรับได้ที่นี่ค่ะ ฟรี" หรือสามารถเข้าไปเช็คหน่วยบริการใกล้ฉันได้ที่แอปเป๋าตัง 


คุณสมบัติผู้มีสิทธิ

1.สัญชาติไทย

2.อายุ 18 ปีบริบูรณ์

3.มีเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

4.เคยเข้าร่วมโครงการรัฐผ่านเป๋าตัง

5.หากยังไม่เคยเข้าร่วมให้ยืนยันตนที่ ATM/ธ.กรุงไทยขั้นตอนในการรับจุดตรวจฟรี

1.ทำแบบประเมินก่อนรับชุดตรวจ

2.รับได้สูงสุดครั้งละ 2 ชุด

3.ขอรับชุดตรวจได้ใหม่ใน 14 วันถัดไปนับตั้งแต่วันที่ขอรับชุดตรวจ


ตรวจสอบรายชื่อร้านยาดูแลผู้ป่วยโควิดสีเขียว รับยา - ติดตามอาการ ตามระบบ "เจอ แจก จบ"
https://www.nhso.go.th/downloads/197

รับชุดตรวจโควิด(ATK) ฟรี สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง ผ่านแอปฯ เป๋าตัง ดูขั้นตอนการรับชุดตรวจที่นี่