ในปัจจุบัน โควิด-19ยังระบาดอย่างต่อเนื่อง ทำให้การรักษาอาจไม่ทั่วถึง แต่อย่าเพิ่งตกใจไปเพราะตอนนี้ทางรัฐบาลมีโครงการ 'เจอแจกจบ' ที่ร่วมกับร้านขายยากว่า 700 สาขาทั่วประเทศ และได้เพิ่มสิทธิ 'เจอแจกจบ' ให้กับผู้ป่วยที่มีสิทธิประกันสังคมแล้ว จากเดิมที่ได้รับแค่ผู้ป่วยที่มีสิทธิบัตรทอง สิทธิข้าราชการ และสิทธิพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ระบุว่าผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีกลุ่มอาการสีเขียว สามารถใช้สิทธิประกันสังคมรับยาในโครงการ ‘เจอแจกจบ’ ได้ที่ร้านขายยาที่เข้าร่วมกับสปสช. กว่า 700 แห่งทั่วประเทศได้แล้ว หลังผ่านมติคณะกรรมการประกันสังคมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา จากเดิมที่ให้บริการเฉพาะผู้ป่วยโควิดที่ใช้สิทธิบัตรทอง สิทธิข้าราชการ และสิทธิพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


ทั้งนี้ ผู้ป่วยโควิดกลุ่มอาการสีเขียว ที่ใช้สิทธิประกันสังคม สิทธิบัตรทอง สิทธิข้าราชการ สิทธิพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถรับยาโครงการ “เจอแจกจบ” ได้ที่ร้านขายยากว่า 700 แห่งทั่วประเทศ 


ตรวจสอบรายชื่อร้านขายยาที่เข้าร่วมที่ https://www.nhso.go.th/downloads/197