ททท.กรุงเทพฯ ร่วมกับเรือด่วนเจ้าพระยา ชวนล่องเรือกับ Chok Dee Trip ไหว้พระ 5 วัด ต้อนรับเดือน 5 เส้นทางกรุงเทพ-ปทุม-นนท์
ททท.กรุงเทพฯ ร่วมกับเรือด่วนเจ้าพระยา ชวนล่องเรือกับ Chok Dee Trip ไหว้พระ 5 วัด ต้อนรับเดือน 5 เส้นทางกรุงเทพ-ปทุมธานี-นนทบุรี แวะเที่ยวเกาะเกร็ด เดินทางวันหยุดวันแรงงานแห่งชาติ 1 พ.ค. 65 ในราคาเพียง 499 บาท/ท่าน


สำหรับรายช่ือ 5 วัดในทริปนี้ได้แก่
▪️วัดประยุรวงศาวาส
▪️วัดแดงธรรมชาติ
▪️วัดศาลเจ้า
▪️วัดบางจาก
▪️วัดปรมัยยิกาวาส

เดินทาง 1 พ.ค.65
▪️จุดนัดหมายที่ 1 : ท่านนทบุรี
ออกจากท่านนทบุรี เวลา 08.00 น.
ส่งกลับท่านนทบุรี เวลา 16.30 น. (โดยประมาณ)

▪️จุดนัดหมายที่ 2 : ท่าสาทร
ออกจากท่าสาทร เวลา 09.00 น.
ส่งกลับท่าสาทร เวลา 17.30 น. (โดยประมาณ)

• ราคานี้รวมเฉพาะค่าเรือ น้ำดื่ม ไกด์
และประกันการเดินทาง

บริหารจัดการดูแลนักท่องเที่ยวโดยยึดหลักมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุข SHA
ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย และมั่นใจสำหรับผู้ร่วมเดินทาง ลูกค้าต้องส่งผลตรวจ ATK หรือ RT PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนวันเดินทาง

สนใจสำรองที่นั่ง
LINE: @cpxboattour
เบอรโทรศัพท์ 086 331 4215
ททท.กรุงเทพฯ ร่วมกับเรือด่วนเจ้าพระยา ชวนล่องเรือกับ Chok Dee Trip ไหว้พระ 5 วัด ต้อนรับเดือน 5 เส้นทางกรุงเทพ-ปทุม-นนท์