จังหวัดสุรินทร์ พร้อม!! เปลี่ยนโควิด-19 ให้เป็นโรคประจำถิ่น จังหวัดแรกของประเทศ เริ่ม 1 เมษายน นี้ พร้อมเชิญชวนชาวสุรินทร์ทุกคนไปฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย
จ.สุรินทร์พร้อมเปลี่ยนโควิด-19 ให้เป็นโรคประจำถิ่นจังหวัดแรกของประเทศ เริ่มวันที่ 1 เมษายนนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ทุกหมู่บ้านยังรักษามาตรฐานหมู่บ้านสีฟ้า 

2. อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยติดเชื้อไม่เกินร้อยละ 0.5 

3. อัตราการครองเตียงไม่เกินร้อยละ 3 ของผู้ป่วยทั้งหมด 

4. ชาวสุรินทร์ฉีดวัคซีนเข็ม 1 และเข็ม 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

5. ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย และดำเนินมาตรการ DMHTT 100%


จ.สุรินทร์ พร้อมแล้ว! เปลี่ยนโควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่น เริ่ม 1 เมษายน 2565 นี้

ที่มา : https://chill.travel/3wLqqMP