ชี้เป้า! จุดให้บริการทำ Vaccine Passport ดูรายละเอียดได้ที่นี่

กรมควบคุมโรคแจ้งจุดให้บริการทำ Vaccine Passport (หนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด19 ) เพื่อใช้เดินทางไปต่างประเทศ สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่
 พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

- กองโรคติดต่อทั่วไป (สำหรับคนไทย)

เบอร์โทรศัพท์ 0961909879 และ 0961909290


- สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

เบอร์โทรศัพท์ 025210943 ถึง 5 และ 025211668 หรือ 025210943


- โรงพยาบาลเมดพาร์ค

เบอร์โทรศัพท์ 0839906951


- โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

เบอร์โทรศัพท์ 023069199


- โรงพยาบาลกลาง

เบอร์โทรศัพท์ 022208000


- สถาบันบำราศนราดูร

เบอร์โทรศัพท์ 025903427 หรือ 025903402 และ 029511170 ถึง 79 ต่อ 3430


ชี้เป้า! จุดให้บริการทำ Vaccine Passport ดูรายละเอียดได้ที่นี่


ที่มา : https://chill.travel/3Ljpe7L