รับชุดตรวจ ATK ฟรี! ที่ Boots เพียงสองขั้นตอนง่ายๆ ผ่านแอป ‘เป๋าตัง’

ร้าน Boots (บู๊ทส์) ร้าน drugstore ชื่อดังขอเป็นจุดกระจายชุดตรวจ ATK ฟรี! ให้แก่กลุ่มเสี่ยงโดยเป็นหน่วยร่วมบริการกับ สปสช. 
สำหรับการรับชุดตรวจ ATK ฟรี! ที่ร้าน Boots นั้น ต้องผ่านแอป “เป๋าตัง” เพียงลงทะเบียน ทำแบบประเมิน แล้วเลือกสาขาบู๊ทส์เพื่อรับบริการได้เลย

รับชุดตรวจ ATK ฟรี! ที่ Boots เพียงสองขั้นตอนง่ายๆ ผ่านแอป ‘เป๋าตัง’


เพื่อความสะดวกเช็คสาขาที่ร่วมบริการได้ที่ https://bit.ly/3HkWedf

รับชุดตรวจ ATK ฟรี! ที่ Boots เพียงสองขั้นตอนง่ายๆ ผ่านแอป ‘เป๋าตัง’

รับชุดตรวจ ATK ฟรี! ที่ Boots เพียงสองขั้นตอนง่ายๆ ผ่านแอป ‘เป๋าตัง’

รับชุดตรวจ ATK ฟรี! ที่ Boots เพียงสองขั้นตอนง่ายๆ ผ่านแอป ‘เป๋าตัง’

รับชุดตรวจ ATK ฟรี! ที่ Boots เพียงสองขั้นตอนง่ายๆ ผ่านแอป ‘เป๋าตัง’

รับชุดตรวจ ATK ฟรี! ที่ Boots เพียงสองขั้นตอนง่ายๆ ผ่านแอป ‘เป๋าตัง’

ที่มา : https://chill.travel/3qbrdTs