เขาวงพระจันทร์ จ.ลพบุรี ขยายเวลาเปิดให้เดินขึ้นไปนมัสการ ถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้




วัดเขาวงพระจันทร์ จ.ลพบุรี ประกาศขยายเวลาเปิดให้เดินขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาท บนยอดเขาวงพระจันทร์ พิชิตบันได 3,790 ขั้น ถึงสิ้น 20 กุมภาพันธ์นี้ โดยจะเปิดตลอด 24 ชั่วโมง แนะนำใครมาช่วงกลางคืนต้องนำไฟฉายมาด้วย เพราะไฟบริเวณบันไดทางขึ้นไม่ได้เปิด จะมีไฟสว่างบางจุดเท่านั้น

ซึ่งช่วงเวลาที่ดีในการเดินขึ้นเขาวงพระจันทร์คือช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 05.00 น. ถึง 09.00 น. และ ช่วงเย็น 16.00 น. ถึง 19.00 น. โดยผู้ที่มาจะต้องนำอุปกรณ์ต่างๆสำหรับขึ้นเขา และยาประจำตัวของ เช่น ยาดม ยาลม ยาหม่อง และของจำเป็น อื่นๆ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน  ( COVID-19 ) ประชาชนที่ต้องการมานมัสการสามารถเดินทางมาได้เลยไม่ต้องจองคิว แต่ต้องแสดงผลยืนยันการฉีดวัดซีนอย่างน้อย 2 เข็ม  สวมใส่หน้ากากอนามัย และพกแอลกอฮอล์ส่วนตัวก่อนขึ้นเขา 

สำหรับเทศกาลขึ้นเขาวงพระจันทร์ จ.ลพบุรีนั้นจะจัดขึ้นปีละครั้ง โดยกำหนดการของปีนี้คือตั้งแต่วันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2565 และล่าสุดได้มีการประกาศขยายเวลาถึงสิ้น 20 กุมภาพันธ์นี้ ซึ่งในปีนี้ทางวัดงดจัดงานมหรสพ คงไว้แค่การจัดสถานที่ ดอกไม้ธูปเทียน และประดับไฟเพื่อให้ประชาชนได้ขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาวงพระจันทร์


ข้อมูลเขาวงพระจันทร์

เขาวงพระจันทร์ตั้งอยู่ในตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ห่างจากตัวเมืองลพบุรีไปประมาณ 28 กิโลเมตร เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดลพบุรี เหตุที่ชื่อเขาวงพระจันทร์ เพราะบริเวณเขาทั้งสี่ด้านเป็นรูปเขาโค้ง ไม่ว่ามองจากทางไหนก็จะเห็นเป็นวงโอบล้อมอยู่ จึงมีชื่อว่าเขาวงพระจันทร์ บริเวณเชิงเขาจะเป็นที่ตั้งของวัดเขาวงพระจันทร์ จะมีทางบันไดขึ้นไปสู่ยอดเขาประมาณ 3,790 ขั้น ยอดเขานี้สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 650 เมตร ถ้าวัดจากเชิงเขาถึงยอดเขาโดยแนวบันไดจะยาว 1,680 เมตร ใช้เวลาเดินทางจากเชิงเขาถึงยอดเขาประมาณ 2 ชั่วโมง


ที่มา : วัดเขาวงพระจันทร์
ขอบคุณภาพจาก : คุณ Vitasit Watcharasakwet