ประกันสังคม จ่ายชดเชยให้ผู้ประกันตนที่ติดโควิดทุกมาตรา เช็กสิทธิได้ที่นี่!

ถึงแม้สถานการณ์ในปัจจุบันจะมีเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ๆ เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆ แต่ผู้ประกันตนของประกันสังคมไม่ต้องหวั่นใจ เพราะสำนักงานประกันสังคมประกาศพร้อมจ่ายชดเชยให้ผู้ประกันตนที่ติดโควิดทุกมาตรา
สำหรับการจ่ายชดเชยให้ผู้ประกันตนที่ติดโควิดทุกมาตรา นั้นแบ่งออกดังนี้

มาตรา 33  

กรณีลาป่วย : รับค่าจ้าง 30 วันแรก จากนายจ้าง 

หยุดรักษาตัว เกิน 30 วันสามารถเบิกสิทธิประโยชน์กรณีขาดรายได้ จากประกันสังคมนับตั้งแต่วันที่ 31 ของการลาป่วยโดยได้รับเงินทดแทนร้อยละ 50 ของค่าจ้างจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท โดยได้รับ ครั้งละไม่เกิน 90 วัน ปีละไม่เกิน 180 วัน เว้นแต่โรคเรื้อรังไม่เกิน 365 วัน

ยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส. 2-01)


มาตรา 39

รับเงินทดแทนขาดรายได้ร้อยละ 50 โดย คิดจากฐานอัตราการนำส่งเงินสมทบ (4,800 บาท) 

ครั้งละไม่เกิน 90 วัน ปีละไม่เกิน 180 วัน

เว้นแต่โรคเรื้อรังไม่เกิน 365 วัน

ยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส. 2-01)


หมายเหตุ : ม.33 และ ม.39 จะพิจารณาจากเอกสารหลักฐาน และใบรับรองแพทย์ และผู้ประกันตนต้องมีการนำส่งเงินสมทบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนวันรับบริการทางการแพทย์ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขฯ


มาตรา 40

รับเงินทดแทนขาดรายได้ตามทางเลือก 1-2-3

พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน และใบรับรองแพทย์ และมีการนำส่งเงินสมทบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 4 เดือนก่อนเดือนที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขฯ 

ยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส. 2-01/ม.40)


ดูข้อมูลเพิ่มเติม สิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วย มาตรา 40 ที่นี่>> https://bit.ly/SSO40Health

ประกันสังคม จ่ายชดเชยให้ผู้ประกันตนที่ติดโควิดทุกมาตรา เช็กสิทธิได้ที่นี่!

ที่มา : https://chill.travel/3oHWFrz