เช็กเลย! ขั้นตอนลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 4 สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยรับสิทธิ์ เริ่ม 10 ก.พ. 65 นี้

โครงการคนละครึ่ง เฟส 4 สนับสนุนวงเงินค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป และบริการนวดสปา ทำผม ทำเล็บ และบริการขนส่งสาธารณะ ยกเว้นสลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ และสินค้าหรือบริการที่กระทรวงการคลังกำหนด จากภาครัฐในอัตราร้อยละ 50 ทั้งนี้ ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน และไม่เกิน 1,200 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - วันที่ 30 เมษายน 2565 ให้กับประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 3 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 4 ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com  (จํานวน 1 ล้านสิทธิ) ได้ตั้งแต่ 10 ก.พ. 65 นี้ เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 06.00 - 22.00 น.
คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ

 • มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
 • ประชาชนสามารถเลือกลงทะเบียนได้ 1 โครงการเท่านั้น
 • ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรัฐ (ตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 25 มกราคม 2565)
  * ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถตรวจสอบมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐฯ ได้ที่ www.cgd.go.th
 • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผ่านบัตรประชาชน) ระยะที่ 2
  * ตรวจสอบผู้ได้รับสิทธิผ่านบัตรประชาชนได้จาก www.เราชนะ.com

เช็กเลย! ขั้นตอนลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 4 สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยรับสิทธิ์ เริ่ม 10 ก.พ. 65 นี้


การลงทะเบียนรับสิทธิ ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป เวลา 06.00 - 22.00 น. เมื่อได้รับสิทธิสามารถเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

สามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง

 • ลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com 
 • ลงทะเบียนผ่านแอปฯ เป๋าตัง พร้อมผูก G-wallet (กดแถบโครงการคนละครึ่ง) คนที่ร่วมโครงการอื่นๆ มาแล้ว (เช่น เราเที่้ยวด้วยกัน) ลงทะเบียนบนแอปฯ เป๋าตัง กดที่ Banner ได้เลย

วิธีลงทะเบียน “คนละครึ่ง”

- เข้าไปที่เว็บไซต์ คนละครึ่ง เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

- กดปุ่มสีเหลืองที่ระบุว่า “ลงทะเบียนรับสิทธิ”

- กดปุ่มสีแดงที่ระบุว่า “ลงทะเบียนรับสิทธิสำหรับประชาชน”

- หากยอมรับเงื่อนไขให้เลือกปุ่มที่ระบุว่า “ลงทะเบียนรับสิทธิ”

- อ่านรายละเอียดข้อตกลงและความยินยอมก่อนเข้าร่วมโครงการ หากต้องการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งกดตกลงยินยอม

- กรอกข้อมูลส่วนตัว เพื่อใช้ยืนยันลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล, เลขบัตรประจำตัวประชาชน, รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน, วันเดือนปีเกิด, เบอร์โทรศัพท์

- กรอกรหัส OTP ที่จะส่งเข้ามายังเบอร์มือถือของผู้ที่ลงทะเบียน

- เมื่อระบบได้รับข้อมูลแล้วให้ผู้ลงทะเบียนรอรับผลผ่าน SMS หากได้รับความหมายความว่าท่านได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งในรอบใหม่

- จากนั้นให้เริ่มดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” เพื่อติดตั้งลงในโทรศัพท์มือถือ 

เช็กเลย! ขั้นตอนลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 4 สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยรับสิทธิ์ เริ่ม 10 ก.พ. 65 นี้

วิธีลงทะเบียนผ่านแอปฯ เป๋าตัง 

 • เข้าในแอปฯ เป๋าตัง กด Banner โครงการสิทธิคนละครึ่ง
 • กดรับข้อตกลง และเงื่อนไขของโครงการฯ
 • ข้อมูลเพิ่มเติม
 • ใส่เบอร์โทรศัพท์เพื่อรับ OTP
 • อาชีพ/ข้อมูลรายได้
 • ประเภทรายได้
 • ใส่ OTP เพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ ยืนยันการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 4 สำเร็จ
  เช็กเลย! ขั้นตอนลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 4 สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยรับสิทธิ์ เริ่ม 10 ก.พ. 65 นี้

เช็กเลย! ขั้นตอนลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 4 สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยรับสิทธิ์ เริ่ม 10 ก.พ. 65 นี้

ที่มา : https://chill.travel/3uBy7nP