รฟท. ขยายเวลาแห่งความสุข เพิ่มขบวนรถไฟลอยน้ำ เที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2565

ข่าวดี! การรถไฟแห่งประเทศไทยขยายเวลาแห่งความสุขเพิ่มขบวนรถนำเที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ รวม 8 ขบวน ผู้สนใจสามารถจองตั๋ว ได้ที่สถานีรถไฟทั่วประเทศ หรือผ่านระบบ D-Ticket 
หลังจาก รฟท. เปิดขบวนรถไฟนำเที่ยวเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ แบบไปเช้า - เย็นกลับ ปรากฏว่าได้รับการตอบรับที่ดีมากจากนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ จึงขยายเวลาออกไปอีก 1 เดือน หรือจนถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 โดยเปิดเพิ่มเฉพาะวันเสาร์ -อาทิตย์ รวม 8 เที่ยวเท่านั้น คือวันที่ 5 - 6, 12 - 13, 19 - 20 และ 26 - 27 กุมภาพันธ์  2565 

เริ่มออกเดินทางจากสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) เวลา 06:00 น. ขบวนรถจะหยุดรับ - ส่งผู้โดยสาร ที่สถานีสามเสน บางซื่อ บางเขน หลักสี่ ดอนเมือง รังสิต อยุธยา สระบุรี และชุมทางแก่งคอย เดินทางถึงจุดชมวิว “รถไฟลอยน้ำ” กลางเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เวลา 09:25 น. ถึงสถานีโคกสลุง เพื่อชม ชิม ช้อป สินค้า OTOP เวลา 09:50 น. หยุดรถที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เพื่อท่องเที่ยวสถานที่ใกล้เคียง กลับถึงสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) เวลา 18:50 น. 

รฟท. ขยายเวลาแห่งความสุข เพิ่มขบวนรถไฟลอยน้ำ เที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2565

รฟท. ขยายเวลาแห่งความสุข เพิ่มขบวนรถไฟลอยน้ำ เที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2565


- อัตราค่าโดยสารไป - กลับ ชั้นธรรมดา 

กรุงเทพ - เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ - กรุงเทพ  คนละ 330 บาท

สระบุรี/แก่งคอย - โคกสลุง  ผู้ใหญ่/เด็ก คนละ 130 บาท

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ - กรุงเทพ (เที่ยวเดียว) คนละ 150 บาท

- อัตราค่าโดยสารไป - กลับ ชั้นปรับอากาศ

กรุงเทพ - เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ - กรุงเทพ  คนละ 560 บาท

สระบุรี/แก่งคอย - โคกสลุง  ผู้ใหญ่/เด็ก คนละ 260 บาท

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ – กรุงเทพ (เที่ยวเดียว) คนละ 250 บาท

ทางไปจอง>> https://www.dticket.railway.co.th/DTicketPublicWeb/home/Home

ทั้งนี้นักท่องเที่ยวที่ร่วมโดยสารไปกับขบวนรถไฟ ต้องได้รับการฉีดวัคซีน ครบ 2 เข็ม โดยสามารถแสดงหลักฐานผ่าน Digital Health Pass บน หมอพร้อม แอพพลิเคชั่น หรือแสดงผลตรวจ ATK ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดคัดกรองในวันเดินทาง ผู้สนใจสามารถติดต่อซื้อตั๋วโดยสารได้ที่สถานีรถไฟทั่วประเทศ หรือผ่านระบบ D-Ticket และยังสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง

รฟท. ขยายเวลาแห่งความสุข เพิ่มขบวนรถไฟลอยน้ำ เที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2565

ที่มา : https://chill.travel/3fYeJsI