อนุมัติแล้ว โครงการ "เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4" เริ่มโครงการกุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 2565 สนับสนุนค่าที่พัก 2 ล้านสิทธิ และตั๋วเครื่องบิน 6 แสนสิทธิ พร้อมกับปรับลดโครงการทัวร์เที่ยวไทยเหลือ 2 แสนสิทธิ และขยายเวลาถึงเดือนพฤษภาคม 2565

เมื่อวันที่ 24 มกราคมที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการเราเที่ยวด้วยกัน กรอบวงเงิน 9,000 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่เดือน ก.พ. – ก.ค. 65 โดยรัฐจะสนับสนุนค่าโรงแรมที่พัก 40% สูงสุด 3,000 บาท/ห้อง/คืน คนละไม่เกิน 10 ห้อง และค่าโดยสารเครื่องบิน จำนวน 6 แสนสิทธิ เดินหน้ากระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ

พร้อมปรับรายละเอียดโครงการทัวร์เที่ยวไทย โดยลดจำนวนสิทธิโครงการเป็น 2 แสนสิทธิ และขยายระยะเวลาดำเนินโครงการถึงเดือน พ.ค. 65 เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่ผ่านมาไม่เอื้ออำนวยให้มีการเดินทางเป็นหมู่คณะ


ขั้นตอนลงทะเบียน ‘เราเที่ยวด้วยกัน’

1.ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

2.อ่านและกดยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงร่วมโครงการ

3.กรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้ลงทะเบียน

4.กรอก OTP เพื่อยืนยันตัวตน

5.รอรับผลลงทะเบียนผ่าน SMS ภายใน 3 วัน

** ประชาชนที่เคย ลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 1, เฟส 2 และเฟส 3 แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ใหม่ สามารถใช้สิทธิที่คงเหลือต่อได้

ขั้นตอนติดตั้งแอปพลิเคชั่น ‘เป๋าตัง’

1.ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น ‘เป๋าตังค์’ Android / iOS

2.เมื่อเปิดแอปพลิเคชั่น ‘เป๋าตัง’ จะขึ้นข้อความ ‘เป๋าตัง ใบใหม่’ คลิกคำว่า ‘ถัดไป’

3.จากนั้นให้กรอก ‘เบอร์โทรศัพท์’ แล้วคลิกคำว่า ‘ขอรหัส OTP’

4.จากนั้นจะได้รับรหัส OTP จาก SMS แล้วกรอกลงไป

5.เข้าสู่หน้า ‘ข้อตกลงและเงื่อนไข’ ให้อ่านรายละเอียด เสร็จแล้วคลิกเครื่องหมายถูกหน้าข้อความ ยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ แล้วคลิกคำว่า ‘ตกลง’

6.ตั้งรหัส PIN จำนวน 6 หลัก เพื่อการเข้าใช้งานแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง

ขั้นตอนการผูก G-Wallet

1.เลือก G-Wallet

2.เลือกเข้าใช้งาน G-Wallet เพื่อยืนยันตัวตน

3.ยอมรับข้อตกลงการให้ข้อมูล และยินยอมให้ให้ข้อมูลส่วนบุคคล

4.เลือกวิธียืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน

5.สแกนและกรอกข้อมูลบัตรประชาชน 

6.ยืนยันรหัส OTP

7.สแกนใบหน้า

8.G-Wallet พร้อมสำหรับ การจองโรงแรม

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ
1. เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีบัตรประจำตัวประชาชน
2. มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน