เริ่มเปิด Walk in ไฟเซอร์สำหรับผู้ต้องการฉีดกระตุ้นเข็มที่ 3 ที่มีอายุ 12-18 ปี ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ (สถานีกลางบางซื่อ) ฟรี! ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป!
เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 2565 ศูนย์วัคซีนกลางบางซื่อ ได้ออกประกาศให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กระตุ้นเข็มที่ 3 ชนิดวัคซีนไฟเซอร์ (pfizer) สำหรับเด็กที่เข้าเกณฑ์ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้


- เป็นผู้มีอายุตั้งแต่ 12 – 18 ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2547 ถึง วันที่ 31 ธ.ค. 2553) ทั้งคนไทย / ต่างชาติ / ต่างด้าว
- เคยได้รับวัคซีนซิโนฟาร์ม (Sinopharm) จากทุกศูนย์ฉีดอื่น ๆ ครบแล้ว 2 เข็ม
- รับเข็มที่ 2 มาแล้วอย่างน้อย 30 วัน และจะต้องไม่เคยได้รับเข็มที่ 3 มาก่อน
- ผู้ปกครองจะต้องมากับเด็ก และให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรในวันฉีดวัคซีน


ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตามเงื่อนไขที่กล่าวไว้ข้างต้น สามารถลงทะเบียน ณ จุดฉีดได้เลย ตั้งแต่วันที่ 22 ม.ค. 2565 เป็นต้นไป โดยจะเปิดให้บริการทุกวัน เวลา 14.00-16.00น. ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เก้าอี้สีแดง ประตู 1 หรือ 2 หรือ 3


ที่มา : สวพ. FM91