ข่าวดี! จากประชุมของทางการสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 ถึงข้อกําหนด การกักกันและข้อกําหนด มาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของสถานการณ์โรคไวรัสติดเชื้อโคโรนา 2019 ที่จะผ่อนคลายและสิ้นสุดลงในเดือนกุมภาพันธ์นี้ 
ส่งผลให้สามารถเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ได้ โดยไม่ต้องใช้ผลตรวจและไม่ต้องกักตัว หากได้รับวัคซีนครบแล้ว เริ่ม 22 ม.ค. 65 นี้
ทางสภากลางได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อตัดสินใจว่าจะสามารถยกเลิกมาตรการได้ก่อนหน้านี้หรือไม่ และได้มีการแก้ไขกฎเกี่ยวกับการเดินทางเข้าสู่สวิตเซอร์แลนด์ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบแล้ว หรือ เป็นผู้ที่หายจาก COVID-19 ไม่จําเป็นต้องแสดงผลการตรวจ PCR เชิงลบ หรือ การทดสอบ ATK ก่อนเข้าประเทศสวิตเซอร์แลนด์อีกต่อไป และไม่มีการ Follow Up 4-7 วัน หลังเดินทางเข้าประเทศทั้งนี้ผู้ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน COVID-19 จะยังคงต้องได้รับการตรวจ PCR ก่อนเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเดินทางเข้าประเทศที่มา  : https://chill.travel/3tJAsfY