กทม. แจ้ง 3 ช่องทาง ในการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด 19กทม. แจ้ง 3 ช่องทางในการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด 19
1.โทรสายด่วน สปสช.1330 กด 14 (เพื่อลงทะเบียนเข้ารับการรักษาที่บ้าน Home Isolation)
2. โทรสายด่วนเอราวัณ 1669 ตลอด 24 ชั่วโมง
3. ไลน์ @BKKCOVID19CONNECT ประเมินอาการพร้อมหาเตียงในที่เดียวกัน

กทม. แจ้ง 3 ช่องทาง ในการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด 19

สำหรับการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบการรักษาที่บ้าน (Home Isolation) มีขั้นตอนดังนี้

1. โทรสายด่วน สปสช.1330 กด 14
2. กรอกข้อมูลโดยสแกน QR Code
3. หรือเข้าทางไลน์ สปสช. โดยเพิ่มเพื่อน @nhso เลือกเมนูบริการเกี่ยวกับโควิด-19

กทม. แจ้ง 3 ช่องทาง ในการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด 19