เพื่อเป็นการรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 วัคซีนเป็นสิ่งจำเป็นที่ช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดไม่ให้มีผู้ติดเชื้อและถ้าติดเชื้อจะช่วยไม่ให้มีอาการรุนแรง และช่วยลดจำนวนผู้เสียชีวิตลดลงได้ ซึ่งในตอนนี้ กทม.เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มทุกสัญชาติ โดยจองคิวผ่าน แอปฯ QueQประชาชนทุกกลุ่มทุกสัญชาติ โดยจองคิวผ่าน แอปฯ QueQ ที่มีบริการฉีดวัคซีนดังต่อไปนี้

-โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร 

- ศูนย์บริการสาธารณสุข

- ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 กรุงเทพมหานคร ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง ที่รองรับได้ประมาณวันละ 2,000 คน


โดยสามารถนัดหมายการฉีดวัคซีน ได้ 2 รูปแบบ
1. นัดหมายแบบองค์กร (Group vaccination) โดยระบุรายละเอียดชื่อร้าน กลุ่มคนงานแคมป์ก่อสร้าง หรืออื่นๆ ระบุจำนวนพนักงานสัญชาติไทย ระบุจำนวนพนักงานต่าวด้าว อย่างชัดเจน
2. นัดหมายผ่าน "แอป QueQ" สำหรับประชาชนทั่วไป


นอกจากนี้ยังมีหน่วยฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ (BKK Mobile Vaccination Mobile : BMV) ที่จะบริการฉีดวัคซีนเชิงรุกเคลื่อนที่ไปในชุมชนให้กับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางได้ใกล้บ้าน ให้ได้รับการฉีดวัคซีนได้ง่ายขึ้น
นอกจากจะเร่งฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดแล้ว กทม. ยังได้เตรียมความพร้อมการรักษาผู้ป่วย โดยจัดทีมบุคลากรทางการแพทย์ใน รพ.สังกัด กทม. จัดเตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์ จัดเตรียมศูนย์พักคอย โรงพยาบาลสนามที่มีการเข้าสู่ Stand by Mode ให้สามารถเปิดบริการได้ทันทีหากมีการแพร่ระบาดอีกครั้ง


ที่มา : https://chill.travel/3eSOgwj