ข่าวดีผู้ใช้คนละครึ่ง สามารถร่วมช้อปดีมีคืนได้แล้ว เพื่อนำไปลดหย่อนภาษีปี 65 เริ่มวันที่ 1 ม.ค. - 15 ก.พ. นี้
ข่าวดี! สำหรับผู้ใช้สิทธิ “คนละครึ่ง” สามารถร่วมโครงการ “ช้อปดีมีคืน” ได้แล้ว เริ่มช้อปวันที่ 1 ม.ค. - 15 ก.พ. นี้ แล้วเก็บใบกำกับภาษีตัวเต็มเอาไว้ เพื่อนำไปลดหย่อนภาษีสำหรับปี 2565 ที่จะยื่นแบบช่วงต้นปี 2566 ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท ส่วนคนละครึ่งเฟส 4 เริ่มเดือนมีนาคมนี้ 

กระทรวงการคลังได้มีมาตรการช้อปดีมีคืน 2565 ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งประชาชนไม่ต้องลงทะเบียนเพียงนำใบกำกับภาษีตัวเต็มสำหรับค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าและค่าบริการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หนังสือ e-Book และสินค้า OTOP ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท นำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับปีภาษี 2565 ซึ่งจะยื่นแบบและชำระภาษีในช่วงต้นปี 2566  โดยผู้ใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ที่เพิ่งสิ้นสุดโครงการไปเมื่อวันที่ 31 ธ.ค.64 สามารถไปใช้สิทธิโครงการช้อปดีมีคืนได้ 
สำหรับสินค้าและบริการสามารถใช้โครงการช้อปดีมีคืน 2565 ได้

1.สินค้าและบริการทั่วไปที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
2.หนังสือ (รวมถึง e-book)
3.สินค้า OTOP.


สำหรับสินค้าและบริการที่ไม่สามารถใช้โครงการช้อปดีมีคืน 2565 ได้
1.ค่าสุรา เบียร์ ไวน์
2.ค่ายาสูบ
3.ค่าน้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ
4.ค่ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ
5. ค่าหนังสือพิมพ์และนิตยสารและค่าบริการ หนังสือพิมพ์ และนิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
6. ค่าบริการจัดนำเที่ยว
7.ค่าที่พัก
8.ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า
9.ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย
10.ค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์
11.ค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต

คำนวณฐานภาษี และสิทธิคืนภาษีจากโคงการช้อปดีมีคืน

- รายได้ 0-150,000 บาท ได้รับการยกเว้นภาษี ไม่ได้สิทธิคืนภาษี จากโครงการช้อปดีมีคืน
- รายได้ 150,001-300,000 บาท อัตราภาษี 5% หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิคืนภาษีสูงสุด 1,500 บาท
- รายได้ 300,001-500,000 บาท อัตราภาษี 10% หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุด 3,000 บาท
- รายได้500,001-750,000 บาท อัตราภาษี 15% หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุด 4,500 บาท
- รายได้ 750,001-1,000,000 บาท อัตราภาษี 20% หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุด6,000 บาท
- รายได้ 1,000,001-2,000,000 บาท อัตราภาษี 25% หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุด7,500 บาท
- รายได้ 2,000,001-5,000,000 บาท อัตราภาษี 30% หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุด 9,000 บาท
- รายได้ 5,000,001 บาทขึ้นไป อัตราภาษี 35% หากช้อปเต็มจำนวน 30,000 บาท มีสิทธิได้คืนภาษีสูงสุด 10,500 บาท

และล่าสุด ครม. ได้เห็นชอบโครงการคนละครึ่ง เฟส 4 แล้ว ที่จะเริ่มในวันที่ 1 มี.ค.- 30 เม.ย. 2565 ซึ่งเบื้องต้นผู้ได้สิทธิในโครงการ “คนละครึ่งเฟส 3”  ต้องกดยืนยันตนอีกครั้ง ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ ส่วนผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนจะต้องสมัครผ่านทางเว็บไซต์ คนละครึ่ง.com เหมือนที่ผ่านมา ทั้งนี้ ผู้ที่ใช้สิทธิ์ช้อปดีมีคืน สามารถใช้สิทธิ์มาตรการคนละครึ่งเฟส 4 ที่จะเริ่มในวันที่ 1 มี.ค.-30 เม.ย. 65 ได้อีก เพราะช่วงเวลาไม่ทับซ้อนกัน


ที่มา : https://www.thaigov.go.th/