สำนักอุทยานฯ เปิดใช้งานระบบจองที่พักอุทยานแห่งชาติแล้ว! นักท่องเที่ยวสามารถทำการจองได้ง่ายๆ สะดวกสบายผ่านเว็บไซต์ได้เลย!
สำนักอุทยานแห่งชาติ (National Parks of Thailand) ได้ออกประกาศเปิดระบบจองที่พักอุทยานแห่งชาติผ่านเว็บไซต์ https://nps.dnp.go.th/reservation.php เพื่ออำนวยความสะดวกของนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น ทั้งในรูปแบบของบ้านพัก ค่ายพัก ห้องประชุม เต็นท์ และพื้นที่กางเต็นท์ และเพื่อดำเนินตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 นักท่องเที่ยวที่ต้องการพักค้างคืนในอุทยานแห่งชาติจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- ได้รับวัคซีนครบโดส 

- มีผลตรวจ RT-PCR เป็นลบ (ไม่เกิน 7 วัน)

- มีผลตรวจ ATK เป็นลบ ณ จุดตรวจ

- มีประวัติเคยติดเชื้อและรักษาหายแล้ว (ภายในระยะเวลา 1-3 เดือน)

 


ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวที่พักค้างคืนในอุทยานแห่งชาติจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่อุทยานแห่งชาติกำหนดไว้ โดยความเข้มงวดจะเป็นไปตามมาตรการของแต่ละจังหวัด เพราะฉะนั้นจึงควรตรวจสอบเงื่อนไขกับอุทยานแห่งชาติก่อนวางแผนการจองที่พักและเดินทาง